Броньовик та січові стрільці: у Львові відзначили 98-му річницю ЗУНР

logo
36062_bronovik_ta_sichovi_strilci_u_lvovi_vidzn.jpeg


У центрі Львова встановили імпровізований “блокпост” з броньовиком, представили раритетну зброю і техніку з нагоди 98-річчя проголошення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

Львів

Великий фоторепортаж публікує УНІАН.

Також пройшла урочиста хода патрулів-реконструкторів у формі українських січових стрільців, в якій взяли участь близько 150 осіб.

Президент Петро Порошенко, звертаюся до українського народу з нагоди річниці створення ЗУНР, зазначив:

– Листопадова національно-демократична революція в Галичині стала важливою ланкою процесу, який завершився створенням у січні 1919 року єдиної Соборної України, чим було продемонстровано усьому світові волю нашого народу до свободи і незалежності.

Читайте: На Львівщині люди побили поліцейських сапками

Довідка. 1 листопада 1918 року у Львові в результаті збройного повстання українських солдатів на території Австро-Угорської монархії була проголошена Західно-Українська Народна Республіка, яку очолив сотник Українських Січових Стрільців Дмитро Вітовський. Республіка фактично існувала протягом 1918-1919 рр., формально ж і до 1923 року на території Західної України зі столицею у Львові.

Òåàòðàëèçîâàííîå äåéñòâî “Ëüâîâ – ñòîëèöà ÇÓÍД ê 98-é ãîäîâùèíå ïðîâîçãëàøåíèÿ Çàïàäíîóêðàèíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, âî Ëüâîâå, 1 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Êðàâñ Åâãåíèé / ÓÍÈÀÍ
/>

Òåàòðàëèçîâàííîå äåéñòâî “Ëüâîâ – ñòîëèöà ÇÓÍД ê 98-é ãîäîâùèíå ïðîâîçãëàøåíèÿ Çàïàäíîóêðàèíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, âî Ëüâîâå, 1 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Êðàâñ Åâãåíèé / ÓÍÈÀÍ
/>

Òåàòðàëèçîâàííîå äåéñòâî “Ëüâîâ – ñòîëèöà ÇÓÍД ê 98-é ãîäîâùèíå ïðîâîçãëàøåíèÿ Çàïàäíîóêðàèíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, âî Ëüâîâå, 1 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Êðàâñ Åâãåíèé / ÓÍÈÀÍ
/>

Òåàòðàëèçîâàííîå äåéñòâî “Ëüâîâ – ñòîëèöà ÇÓÍД ê 98-é ãîäîâùèíå ïðîâîçãëàøåíèÿ Çàïàäíîóêðàèíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, âî Ëüâîâå, 1 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Êðàâñ Åâãåíèé / ÓÍÈÀÍ
/>

Òåàòðàëèçîâàííîå äåéñòâî “Ëüâîâ – ñòîëèöà ÇÓÍД ê 98-é ãîäîâùèíå ïðîâîçãëàøåíèÿ Çàïàäíîóêðàèíñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè, âî Ëüâîâå, 1 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Êðàâñ Åâãåíèé / ÓÍÈÀÍ
/>

Броньовик та січові стрільці: у Львові відзначили 98-му річницю ЗУНР / 5 фотографий

Фото:  УНІАН


Реклама

А поділитися?