Європейці допоможуть Львівщині в децентралізації

logo
116579_evropejci_dopomozhut_lvivwini_v_decentral.jpeg


01.08.2017, 11:55

децентрализация, ЕС, Польша, помощьДелегація Республіки Польща вивчала стан впровадження на Львівщині реформи децентралізації, профтехосвіти та проекту трансграничного співробітництва. Про це повідомила прес-служба Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області.

Минулого тижня відбулась зустріч директора Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області Андрія Бриня та делегації Міністерства закордонних справ Республіки Польщі на чолі із заступником міністра Йоанною Вронецькою.

“Перед Центром стоїть ряд завдань щодо сприяння розвитку, зміцнення місцевого самоврядування та втілення реформи децентралізації, яку, виходячи із європейського досвіду, ми вважаємо дуже потрібною. Процес об’єднання територіальних громад Львівської області триває, проте уже зараз потрібно думати про наступні етапи адміністративно-територіальної реформи, зокрема трансформацію районів. Крім того слід комплексно підходити до питань секторальної децентралізації, передусім реформи охорони здоров’я та освіти”, – наголосив Андрій Бринь.

Представник Республіки Польща в Програмі ЄС “U-LEAD з Європою” Міхал Кубіш відзначив, що особливим інтересом для його країни може також участь в проектах по реформуванню освіти в Україні, зокрема професійно-технічної, а також програмах транскордонного співробітництва.

Учасники зустрічі обговорили участь Польщі у Програмі ЄС “U-LEAD з Європою” та напрямки польсько-українського співробітництва, зокрема детальніше зупинились на питаннях залучення польських партнерів для об’єднаних територіальних громад Львівщини з метою спільної участі у Програмі транскордонного співробітництва “Польща – Білорусь – Україна” та організації навчальних поїздок для новостворених громад з метою вивчення польського досвіду.

Довідка SQ. Програма “ЄС U-LEAD з Європою” фінансує діяльність Центрів розвитку місцевого самоврядування, а також підтримку реформи місцевого самоврядування в Україні.

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту “Просування реформ в регіони” за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА “Status Quo” і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.

Делегация Республики Польша изучала состояние внедрения на Львовщине реформы децентрализации, профтехобразования и проекта трансграничного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития местного самоуправления во Львовской области.

На прошлой неделе состоялась встреча директора Центра развития местного самоуправления во Львовской области Андрея Брыня и делегации Министерства иностранных дел Республики Польша во главе с заместителем министра Йоанной Вронецькою.

“Перед Центром стоит ряд задач по содействию развития, укрепления местного самоуправления и воплощения реформы децентрализации, которая, исходя из европейского опыта, мы считаем очень нужна. Процесс объединения территориальных громад Львовской области продолжается, однако уже сейчас нужно думать о последующих этапах административно территориальной реформы, в частности трансформацию районов. Кроме того, следует комплексно подходить к вопросам секторальной децентрализации, прежде всего реформы здравоохранения и образования”, – подчеркнул Андрей Брынь.

Представитель Республики Польша в Программе ЕС “U-LEAD с Европой” Михал Кубиш отметил, что особый интерес для его страны может также участие в проектах по реформированию образования в Украине, в частности профессионально-технического, а также программах трансграничного сотрудничества.

Участники встречи обсудили участие Польши в Программе ЕС “U-LEAD с Европой” и направления польско-украинского сотрудничества, в частности подробнее остановились на вопросах привлечения польских партнеров для объединенных территориальных громад Львовщины с целью совместного участия в Программе трансграничного сотрудничества “Польша – Беларусь – Украина “и организации учебных поездок для вновь громад с целью изучения польского опыта.

Справка SQ. Программа “ЕС U-LEAD с Европой” финансирует деятельность Центров развития местного самоуправления, а также поддержку реформы местного самоуправления в Украине.

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта “Продвижение реформ в регионы” при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА “Status Quo” и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.


Реклама

А поділитися?