Європейці навчили патрульних Львова особистій безпеці

logo
115694_evropejci_navchili_patrulnih_lvova_osobis.jpeg


28.07.2017, 17:44

ЕС, Консультативная миссия, патрульные, принтеры12 патрульних Львова отримали сертифікати за успішне проходження тренінгу “Новітні технології та безпека дорожнього руху”, який пройшов за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Львова.

12 патрульних міста Львова пройшли 3-денний курс з безпеки на дорозі, а також використання технологій для підвищення якості роботи інспектора. Особливу увагу приділили безпеці дітей на дорозі. Консультативна місія ЄС в Україні здійснює проекти для сприяння реформуванню правоохоронної системи України, а також запроваджує масштабну програму тренінгів для правоохоронців, метою якої є зміцнення та підвищення особистої ефективності та цінності працівників поліції.

Як розповів один з сертифікованих – інспектор Роман Кліщ, їм передавали європейський досвід у сфері забезпечення дорожнього руху.

“Особлива увага приділялася особистій безпеці патрульного. Всю інформацію, яку ми здобули на цих тренінгах, ми в свою чергу передамо нашим колегам по службі”, – додав він.

“Крок за кроком ми йдемо до мети. Девіз служити і захищати повинен бути не порожніми словами, а віддзеркаленням нашої роботи. Ми вдячні Консультативній місії за постійну підтримку нашої реформи”, – зазначив начальник львівських патрульних Роман Пилипенко.

Крім цього, в рамках даного курсу, патрульним передадуть 50 принтерів для винесення постанов. Досвід європейських країн показав, що час винесення постанов скорочується за рахунок автоматизації процесу, що в свою чергу економить час як порушника так і інспектора патрульної поліції, підкреслюють патрульні.

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту “Просування реформ в регіони” за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА “Status Quo” і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.

12 патрульных Львова получили сертификаты за успешное прохождение тренинга “Новейшие технологии и безопасность дорожного движения”, который прошел при поддержке Консультативного миссии Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

12 патрульных Львова прошли 3-дневный курс по безопасности на дороге, а также использованию технологий для повышения качества работы инспектора. Особое внимание уделили безопасности детей на дороге. Консультативная миссия ЕС в Украине осуществляет проекты для содействия реформированию правоохранительной системы Украины, а также вводит масштабную программу тренингов для правоохранителей, целью которой является укрепление и повышение личной эффективности и ценности сотрудников полиции.

Как рассказал один из сертифицированных – инспектор Роман Клещ, им передавали европейский опыт в сфере обеспечения дорожного движения.

“Особое внимание уделялось личной безопасности патрульного. Всю информацию, которую мы получили на этих тренингах, мы в свою очередь передадим нашим коллегам по службе”, – добавил он.

“Шаг за шагом мы идем к цели. Девиз служить и защищать должен быть не пустыми словами, а отражением нашей работы. Мы благодарны Консультативной миссии за постоянную поддержку нашей реформы”, – отметил начальник львовских патрульных Роман Пилипенко.

Кроме этого, в рамках данного курса, патрульным передадут 50 принтеров для вынесения постановления. Опыт европейских стран показал, что время вынесения постановлений сокращается за счет автоматизации процесса, что в свою очередь экономит время как нарушителя, так и инспектора патрульной полиции, подчеркивают патрульные.

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта “Продвижение реформ в регионы” при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА “Status Quo” и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.


Реклама

А поділитися?Вам має сподобатись...