Європейський Парламент готовий підтримувати об’єднані громади Львівщини

logo
111632_evropejskij_parlament_gotovij_pidtrimuvat.jpeg


17.07.2017, 15:50

ЕС, безвиз, поддержка, громады, Йоахим Старбатти, Европейский ПарламентПредставники Львівської обласної державної адміністрації обговорили із депутатом Європейського Парламенту перспективи економічного розвитку регіону. Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

У понеділок, 17 липня, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський зустрівся із депутатом Європейського Парламенту Йоахімом Старбатті. У межах зустрічі обговорювали суспільно-політичні та економічні питання, що стосуються розвитку регіону.

“Для Львівщини особливо важливим є рішення Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, – наголосив Ростислав Замлинський. – Після його прийняття, тут, на Львівщині ми спостерігаємо велику активність з боку іноземних туристів та інвесторів, які вбачають у нашому регіоні безпечний майданчик для ведення свого бізнесу”.

Перший заступник голови Львівської ОДА розповів  про позитивний інвестиційний клімат на Львівщині та те, що у регіоні прагнуть запровадити стандарти ЄС і бути прикладом для всієї України.

“На сьогодні ми продовжуємо здійснення реформ, зокрема у боротьбі із корупцією та децентралізації”, – додав він.

Йоахімом Старбатті у свою чергу запевнив у підтримці України з боку Європейського Парламенту:

“Необхідно, аби у регіоні об’єднані громади самі вирішували, на що вони хочуть витрачати гроші саме на місцях. Тому потрібно нарощувати адміністративні спроможності громад, і ми готові вам у цьому допомогти”.

Довідка SQ. Йоахім Старбатті прибув на Львівщину з метою ознайомлення із інвестиційним та економічним потенціалом Львівської області, стратегіями залучення іноземних інвестицій у регіон та дослідження впливу Угоди про асоціацію України з ЄС на торговельно-експортний потенціал Львівської області.

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту “Просування реформ в регіони” за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА “Status Quo” і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.

В Львовской облгосадминистрации обсудили с депутатом Европейского Парламента перспективы экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

В понедельник, 17 июля, первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ростислав Замлинский встретился с депутатом Европейского Парламента Иоахимом Старбатти. В рамках встречи обсуждали общественно-политические и экономические вопросы, касающиеся развития региона.

“Для Львовщины особенно важным является решение Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, – отметил Ростислав Замлинский. – После его принятия, здесь, на Львовщине мы наблюдаем большую активность со стороны иностранных туристов и инвесторов, которые видят в нашем регионе безопасную площадку для ведения своего бизнеса”.

Первый заместитель председателя Львовской ОГА рассказал о положительном инвестиционном климате на Львовщине и о том, что в регионе стремятся внедрить стандарты ЕС и быть примером для всей Украины.

“На сегодня мы продолжаем осуществление реформ, в частности в борьбе с коррупцией и децентрализации”, – добавил он.

Иоахимом Старбатти в свою очередь заверил в поддержке Украины со стороны Европейского Парламента:

“Необходимо, чтобы в регионе объединенные общины сами решали, на что они хотят тратить деньги именно на местах. Поэтому нужно наращивать административные способности громад, и мы готовы вам в этом помочь”.

Справка SQ. Йоахим Старбатти прибыл во Львовскую область с целью ознакомления с инвестиционным и экономическим потенциалом Львовской области, стратегиями привлечения иностранных инвестиций в регион и исследования влияния Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на торгово-экспортный потенциал Львовской области.

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта “Продвижение реформ в регионы” при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА “Status Quo” и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.

А поділитися?