Львів’яни отримають нову “конституцію” міста

logo
116963_lviv_jani_otrimajut_novu_konstituciju_mis.jpeg


02.08.2017, 12:29

устав города, общественные слушания, права горожанНезабаром львів’яни отримають новий Статут територіальної громади міста Львова – оновлений документ, який закріплює права і обов’язки львів’ян. Документ винесуть на громадське обговорення  10 серпня. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Розробку нового Статуту депутати ініціювали півтора року тому.

“Нині діючий документ, затверджений у 2002 році, застарілий відповідно до законодавства і навіть дещо дискримінаційний щодо того, що стосується громадянських прав”, – зазначила депутат Львівської міської ради Юлія Гвоздович.

У проекті нового Статуту прописані як обов’язки і права влади міста щодо своїх мешканців, так і права мешканців міста, зокрема в частині їх громадської реалізації. Цього не було в нині діючому Статуті, затвердженому у 2002 році, немає в інших статутах. Зокрема, передбачено право на якісний громадський транспорт, освітлення вулиць у нічний період, забезпечення громадськими місцями для відпочинку, спорту і дозвілля, забезпечення закладами культури і спорту. Тобто виписані дороговкази до життєдіяльності міста. Статут дає можливість львів’янам не лише раз на п’ять років визначати правління у місті, а й висловлювати свою думку стосовно життєдіяльності Львова через форми безпосередньої участі у місцевому самоврядуванні міста. Це такі форми, як місцеві ініціативи, консультативні опитування, збори громадян за місцем проживання, громадський бюджет. Громада також має право відкликати депутата. У свою чергу, львів’яни повинні бути толерантними, не завдавати шкоди місту тощо.

10 серпня у великій сесійній залі Львівської міської ради відбудеться громадське слухання нової редакції Статуту територіальної громади міста Львова, а до 11 вересня можна буде подавати пропозиції та зауваження до проекту Статуту.

Вскоре львовяне получат новый Устав территориальной общины города Львова – обновленный документ, который закрепляет права и обязанности львовян. Документ вынесут на общественное обсуждение 10 августа. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Разработку нового Устава депутаты инициировали полтора года назад.

“Ныне действующий документ, утвержденный в 2002 году, устарел в соответствии с законодательством и даже является несколько дискриминационным относительно того, что касается гражданских прав”, – отметила депутат Львовского городского совета Юлия Гвоздович.

В проекте нового Устава прописаны как обязанности и права власти города относительно своих жителей, так и права жителей города, в том числе в части их общественной реализации. Этого не было в действующем Уставе, утвержденном в 2002 году, нет в других уставах. В частности, предусмотрено право на качественный общественный транспорт, освещение улиц в ночное время, обеспечение общественными местами для отдыха, спорта и досуга, обеспечение учреждениями культуры и спорта. То есть выписаны указатели жизнедеятельности города. Устав дает возможность львовянам не только раз в пять лет определять правление в городе, но и выражать свое мнение относительно жизнедеятельности Львова через формы непосредственного участия в местном самоуправлении. Это такие формы, как местные инициативы, консультативные опросы, собрания граждан по месту жительства, общественный бюджет. Общество также вправе отозвать депутата. В свою очередь, львовяне должны быть толерантными, не наносить ущерб городу и тому подобное.

10 августа в большом сессионном зале Львовского городского совета состоится общественное слушание новой редакции Устава территориальной общины города Львова, а до 11 сентября можно будет подавать предложения и замечания к проекту Устава.

А поділитися?