Львів отримав грантові кошти на виробництво біогазу

logo
116945_lviv_otrimav_grantovi_koshti_na_virobnict.jpeg


02.08.2017, 11:58

биогаз, грант, переработка ила, модернизация очистных сооружений, ЛьвовКомунальне підприємство “Львівводоканал” отримало гранти від Східноєвропейського партнерства в сфері енергоефективності та екології та Фонду Джона Нурмінена, а також позику від ЄБРР та Північної екологічної фінансової корпорації для модернізації системи очищення стічних вод та виробництва енергії з біогазу. Про це повідомляє прес-служба ЛМКП “Львівводоканал”. 

Ці кошти підуть на відновлення та модернізацію інфраструктури очищення стічних вод (пісколовки), побудову установки для виробництва біогазу з осаду та когенераційних установок для виробництва додаткової електроенергії та тепла з біогазу.

Очікується, що проведення тендеру щодо Проекту розпочнеться у жовтні 2017 року. Контракти, що фінансуються за кошти, отримані від позик ЄБРР та НЕФКО, та гранту E5P, відкриті для компаній з будь-яких країн. Кошти, отримані від позик ЄБРР та НЕФКО, а також гранту E5P не будуть використовуватися для виплат особам чи організаціям за імпорт товару, якщо така оплата або імпорт заборонені рішенням Ради Безпеки ООН або законом України. Контракт на станцію хімічного осаджування на КОС 1-2 буде фінансуватися за рахунок гранту Фонду Джона Нурмінена та місцевого фінансування, й закупівлі щодо нього здійснюватимуться окремо.

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту “Просування реформ в регіони” за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА “Status Quo” і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.

Коммунальное предприятие “Львовводоканал” получил гранты от Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии и Фонда Джона Нурминен, а также заем от ЕБРР и Северной экологической финансовой корпорации для модернизации системы очистки сточных вод и производства энергии из биогаза. Об этом сообщает пресс-служба ЛГКП “Львовводоканал”. 

Эти средства пойдут на восстановление и модернизацию инфраструктуры очистки сточных вод (песколовки), построение установки для производства биогаза из осадка и когенерационных установок для производства дополнительной электроэнергии и тепла из биогаза.

Ожидается, что проведение тендера по Проекту начнется в октябре 2017 года. Контракты, финансируемые за средства, полученные от займов ЕБРР и НЕФКО, и гранта E5P, открыты для компаний из любых стран. Средства, полученные от займов ЕБРР и НЕФКО, а также гранта E5P не будут использоваться для выплат лицам или организациям за импорт товара, если такая оплата или импорт запрещены решением Совета Безопасности ООН или законом Украины. Контракт на станцию ​​химического осаждения на КОС 1-2будет финансироваться за счет гранта Фонда Джона Нурминен и местного финансирования, и закупки к нему будут осуществляться отдельно.

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта “Продвижение реформ в регионы” при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА “Status Quo” и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.


Реклама

А поділитися?