Львівська політехніка отримала від НАТО обладнання на 20 000 євро

logo
103349_lvivska_politehnika_otrimala_vid_nato_obl.jpeg


22.06.2017, 15:11

Львовская политехника, оборудование, НАТО, грантЛьвівська політехніка отримала від НАТО обладнання за 19 900 євро, зокрема для кафедри аналітичної хімії інституту хімії та хімічних технологій. Про це повідомляє прес-служба університету.

15 червня у Львівській політехніці відбулася зустріч керівництва кафедри аналітичної хімії Інституту хімії та хімічних технологій із представниками НАТО. Університет отримав обладнання за 19 900 євро.

За словами керівника проекту NATO Science for Peace and Security Program Multi – Year Project PHYTOTECHNOLOGY FORCLEANING MILITARY SITES професора Валентини Підліснюк, проект стартував у жовтні 2016 року, запланована тривалість – 3 роки. Він отримав ґрант найвищого рівня програми НАТО. Україна задіяна як партнерська країна через два університети – Національний університет “Львівська політехніка” та Національний університет біоресурсів і природокористування України.

“Співдиректором ґранту є Павло Шаповал, доцент кафедри АХ. Проект сфокусовано на розробленні фітотехнологій для очищення мілітарно забруднених земель, з одночасним вироблянням біомаси як джерела енергії. Наше завдання – розробити ці технології та передати їх до споживача. Політехніка, зокрема Павло Шаповал, відповідають за аналітичне забезпечення дослідів. У рамках проекту до команд можуть увіходити лише аспіранти й молоді дослідники до 36 років, залучення молоді – основне для нас”, – розповіла вона.

Львовская политехника получила от НАТО оборудование на 19 900 евро, в частности для кафедры аналитической химии института химии и химических технологий. Об этом сообщает пресс-служба университета.

15 июня в Львовской политехнике состоялась встреча руководства кафедры аналитической химии Института химии и химических технологий с представителями НАТО. Университет получил оборудование на 19 900 евро.

По словам руководителя проекта NATO Science for Peace and Security Program Multi – Year Project PHYTOTECHNOLOGY FORCLEANING MILITARY SITES профессора Валентины Подлеснюк, проект стартовал в октябре 2016 года, планируемая продолжительность – 3 года. Он получил грант высокого уровня программы НАТО. Украина задействована как партнерская страна через два университета – Национальный университет “Львовская политехника” и Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

“Содиректором гранта является Павел Шаповал, доцент кафедры АХ. Проект сфокусирован на разработке фитотехнологий для очистки милитарно загрязненных земель с одновременным выработкой биомассы как источника энергии. Наша задача – разработать эти технологии и передать их потребителю. Политехника, в частности Павел Шаповал, отвечает за аналитическое обеспечение исследований. В рамках проекта в команды могут входить только аспиранты и молодые исследователи до 36 лет, привлечение молодежи – основная цель для нас”, – рассказала она.


Реклама

А поділитися?