Львівський виш забажав носити ім’я Степана Бандери

logo
130314_lvivskij_vish_zabazhav_nositi_im_ja_stepa.jpeg


11.09.2017, 16:55

Львовская политехника, БандераГрупа викладачів кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету “Львівська політехніка” виявила ініціативу надати вишові ім’я Степана Бандери. Про це йдеться на сайті Львівської політехніки.

Аргументи за: Степан Бандера був найвидатнішим українським історичним діячем з усіх, що перебували в цих стінах (навчався тут у 1928–1933 роках, опановуючи фах агронома на сільськогосподарському факультеті). По-друге, він – символ української нації, національний герой, взірець мужності й звитяги в боротьбі за незалежну Українську державу.

“Безперечно, така велична подія викличе потужний резонанс не тільки всередині нашої Батьківщини, а й за її межами. Можна передбачити гостру негативну реакцію теперішнього політичного керівництва сусідньої Польщі, прем’єр-міністр якої Я. Качинський та очільник МЗС В. Ващиковський шантажують нас, мовляв, із Бандерою Україна до Євросоюзу не ввійде! Та зауважмо, що державні мужі Польщі послуговуються подвійними стандартами: своїх націоналістичних діячів Пілсудського, Дмовського, вояків Армії Крайової, винних у смертях багатьох тисяч українців, вони шанують на найвищому рівні як героїв національно-визвольної боротьби, нам же намагаються “заборонити” гідно вшановувати наших. Переконані, що Львівській політехніці треба взяти приклад з Київської міської ради, яка, незважаючи на стоголосий гавкіт внутрішніх і зовнішніх українофобів, таки перейменувала Московський проспект у столиці на проспект ім. С. Бандери, а проспект Ватутіна – на проспект Романа Шухевича”, – йдеться у повідомленні.

Группа преподавателей кафедры истории, музееведения и культурного наследия Национального университета “Львовская политехника” проявила инициативу предоставить вузу имя Степана Бандеры. Об этом говорится на сайте Львовской политехники.

Аргументы за: Степан Бандера был выдающимся украинским историческим деятелем из всех, находящихся в этих стенах (учился здесь в 1928-1933 годах, овладевая профессией агронома на сельскохозяйственном факультете). Во-вторых, он – символ украинской нации, национальный герой, образец мужества и победы в борьбе за независимое Украинское государство.

“Безусловно, такое величественное событие вызовет мощный резонанс не только внутри нашей Родины, но и за ее пределами. Можно предположить острую негативную реакцию настоящего политического руководства соседней Польши, премьер-министр которой Я. Качинский и глава МИД В. Ващиковский шантажируют нас, мол, с Бандерой Украина в Евросоюз не войдет. Но заметим, что государственные мужи Польши пользуются двойными стандартами: своих националистических деятелей – Пилсудского, Дмовского, воинов Армии Крайовой, виновных в смертях многих тысяч украинцев, они уважают на самом высоком уровне как героев национально-освободительной борьбы, нам же пытаются “запретить” достойно чествовать наших. Уверены, что Львовской политехнике надо взять пример с Киевского городского совета, который, несмотря на стоголосый лай внутренних и внешних украинофобов, таки переименовала Московский проспект в столице на проспект им. С. Бандеры, а проспект Ватутина – на проспект Романа Шухевича”, – говорится в сообщении.


Реклама

А поділитися?