Оголосили конкурс на директора «Території терору». Як податися

logo
100730_ogolosili_konkurs_na_direktora_teritoriji.jpeg


Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду директора Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору», що на проспекті Чорновола, 45.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

повна вища освіта відповідного спрямування  (магістр, спеціаліст);

стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

володіння державною мовою;

володіння основними навиками роботи на персональному комп’ютері ;

здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури

Додаткові критерії:

повна вища освіта за напрямом підготовки: «Історія», «Музеєзнавство», «Пам’яткознавство», «Культурологія»;

післядипломна освіта в галузі управління;

ступінь МВА (Master of Business Administration), MPA ( Master of Public Administration),  MLA (Master of Liberal Arts),  магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;

науковий ступінь доктора філософії (кандидат наук) чи доктора наук;

знання чинного законодавства в галузі культури, охорони праці; основ трудового законодавства; нормативних актів, що регулюють музейну діяльність; форми і методи проведення науково-дослідницької,  експозиційно-виставкової, реставраційної, видавничої та методичної роботи музею;

знання сучасних методів господарювання та управління;

володіння іноземною мовою;

досвід розроблення чи участі  у реалізації інвестиційних та грантових проектів;

досвід роботи на керівних посадах в установах, програмах, проектах у сфері культури;

бездоганна ділова репутація.

Не може бути призначена на посаду керівника закладу культури  особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що, відповідно до статутних документів, здійснює управління закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Необхідні документи для участі в конкурсі:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»;

автобіографія, що містить, прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посада), контактний номер телефону та адресу  електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу;

 копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми;

програма розвитку закладу культури  на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надавати інші документи, які, на її думку, підтверджуються її професійні чи моральні якості.

Куди надсилати:

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в управління культури департаменту розвитку Львівської  міської ради за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, III  поверх, каб.322, або надсилати на поштову та електронну адресу управління культури  департаменту розвитку Львівської міської ради.

Вимоги до електронного варіанта документів:

формат pdf;

єдиний файл; 

відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та e-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України “Про захист персональних даних», повинні бути приховані.

Адреса електронної пошти управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради: culture@city-adm.lviv.ua 

Час

Документи приймаються з 15 червня 2017р. до 14 липня 2017р. до 17.00 год.(включно).

Дата та місце проведення  I засідання комісії з конкурсного добору – 24 липня 2017р. , 15.00 год.  каб.230. пл..Ринок,1 м.Львів.

Додаткова інформація: тел.: 2975730, 297860.


Реклама

А поділитися?Вам має сподобатись...