Турка приєдналася до ініціативи Евросоюзу

logo
124178_turka_priednalasja_do_iniciativi_evrosoju.jpeg


23.08.2017, 14:41

Соглашение мэров, Турка, ЕСДепутати Турківської міської ради схвалили приєднання міста до ініціативи Європейського Союзу “Угода мерів”. Відповідне рішення прийнято під час засідання позачергової сесії Турківської міської ради. Про це повідомляє прес-служба Турківської міської ради. 

Угода мерів – провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи цим зобов’язанням, підписанти угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Угоду мерів було ініційовано Європейською комісією в 2008 році з метою підтримки зусиль місцевих органів влади, спрямованих на розробку і реалізацію цілей ЄС, пов’язаних зі зміною клімату та споживанням енергії.

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту “Просування реформ в регіони” за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА “Status Quo” і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.

Депутаты Турковского городского совета одобрили присоединение города к инициативе Европейского Союза “Соглашение мэров”. Соответствующее решение принято на заседании внеочередной сессии Турковского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Турковского городского совета. 

Соглашение мэров – ведущая инициатива, основанная Европейским Союзом, которая охватывает местные и региональные органы власти, которые берут на себя добровольные обязательства повышать энергоэффективность и наращивать использование возобновляемых источников энергии на своих территориях. Следуя этим обязательствам, подписанты соглашения стремятся сократить собственные выбросы СО2 как минимум на 20% к 2020 году, способствуя, таким образом, развитию экологически ориентированной экономики и повышению качества жизни.

Соглашение мэров было инициировано Европейской комиссией в 2008 году с целью поддержки усилий местных органов власти, направленных на разработку и реализацию целей ЕС, связанных с изменением климата и потреблением энергии. 

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта “Продвижение реформ в регионы” при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА “Status Quo” и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.


Реклама

А поділитися?