Турка зобов’язалася скоротити викиди СО2

logo
127946_turka_zobov_jazalasja_skorotiti_vikidi_so.jpeg


04.09.2017, 17:48

Соглашение мэров, ТуркаТурка зобов’язалася скоротити викиди СО2 щонайменше на 20%, підписавши Угоду мерів. Про це повідомляє прес-служба Турківської міської ради. 

Рішенням 37-ї позачергової сесії Турківської міської ради, Турка долучилося до кола підписантів Угоди мерів, Угода мерів – провідна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи цим зобов’язанням, підписанти Угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

Окрім заощадження енергії, можна очікувати й інших результатів від заходів, до яких вдаються підписанти: надання екологічно чистих і фінансово доступних енергетичних послуг, створення постійних робочих місць, які потребують вишколу, підвищення фінансової та соціальної стабільності, здоровіше довкілля краща якість життя, підвищення економічної конкурентоспроможності за рахунок розвитку бізнесу й інновацій, а також, поліпшення якості суспільних послуг та інфраструктури.

Евросоюз

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту “Просування реформ в регіони” за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ІА “Status Quo” і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.

Турка обязалась сократить выбросы СО2 минимум на 20%, подписав Соглашение мэров. Об этом сообщает пресс-служба Турковского городского совета. 

Решением 37-й внеочередной сессии Турковского городского совета, Турка присоединилось к кругу подписантов Соглашения мэров, Соглашение мэров – ведущая инициатива, основанная Европейским Союзом, которая охватывает местные и региональные органы власти, которые берут на себя добровольные обязательства повышать энергоэффективность и наращивать использование возобновляемых источников энергии на своих территориях. Следуя этим обязательствам, подписанты Соглашения стремятся сократить собственные выбросы СО2 как минимум на 20% к 2020 году, способствуя, таким образом, развитию экологически ориентированной экономики и повышению качества жизни.

Кроме энергосбережения, можно ожидать и других результатов мероприятий, к которым прибегают подписанты: предоставление экологически чистых и финансово доступных энергетических услуг, создание постоянных рабочих мест, требующих подготовки, повышения финансовой и социальной стабильности, болем здоровую окружающую среду, лучшее качество жизни, повышение экономической конкурентоспособности за счет развития бизнеса и инноваций, а также улучшение качества общественных услуг и инфраструктуры.

Евросоюз

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта “Продвижение реформ в регионы” при содействии Европейского Союза. (http://ec.europa.eu/europeaid). Содержание этой публикации является исключительной ответственностью ИА “Status Quo” и никоим образом не отражает точку зрения Европейского Союза.


Реклама

А поділитися?