У Львові планують подовжити трамвайні маршрути (варіанти)

logo
101837_u_lvovi_planujut_podovzhiti_tramvajni_mar.jpeg


19.06.2017, 12:06

трамвайные маршруты, продление, проектыПід час Майстерні міста представили ймовірні варіанти продовження трамвайних маршрутів у Львові, зокрема тунелем через залізницю. Про це повідомляє “Твоє місто”. 

Як розповів під час воркшопу Роман Зубачик, начальник відділу транспортного планування та моделювання ЛКП “Львівавтодор”, деякі варіанти передбачені генеральним планом міста, інші – це ідеї активних мешканців. За його словами, серед найрентабельніших маршрутів є продовження трамвайної колії вулицею Коперника. Найвитратніші пропозиції – продовження колій тунелем через залізницю.

“Я би виділив кілька проектів, за реалізацію яких вболіваю. Перший: продовження трамвайної колії від вулиці Сахарова до вулиці Коперника. Другий: трамвайний маршрут від автовокзалу на вулиці Стрийській до вулиці Княгині Ольги. Третій: продовження колії вулицями Замарстинівською, Лінкольна та Миколайчука. Наступним етапом може бути продовження трамвайної колії по вулиці Вернадського, щоб замкнути кільце. Усі решта проектів – доречні лише в перспективі”, – зазначив Роман Зубачик, коментуючи кожен із варіантів.

Отже, були представлені 15 варіантів.

Автовокзал, вул.. Вернадського. Фактично це є продовження трамвайного маршруту №8. Результати моделювання показують, що у годину пік достатньо буде одного-двох трамваїв, аби перевезти необхідну кількість пасажирів. Пасажиропотік збільшується у районі села Зубра і на вулицях Скрипника та Вернадського.
Автовокзал, вул. Княгині Ольги. Продовження колії від автовокзалу по вулиці Науковій до вулиць Трускавецької і Княгині Ольги. Пасажиропотік збільшиться до понад 16 тисяч пасажирів за добу, інші вулици розвантажаться.
Цей варіант – поєднання двох попередніх маршрутів. Є пропозиція організувати тут кільцевий рух трамваїв: одні будуть рухатися за годинниковою стрілкою, інші – проти.
Продовження трамвайного маршруту від вулиці Сахарова до вулиці Бандери. Протяжність – лише 320 метрів, однак пасажиропотік суттєво зростає.
Вулиця Пасічна до вулиці Медової Печери. Зростання пасажиропотоку на цій ділянці – незначне.
Продовження колії від кінцевої трамвая №4 далі по вулиці Замарстинівській до вулиці Мазепи. Зростання пасажиропотоку – несуттєве.
Інший варіант – продовження колії по вулицях Замарстинівській і Лінкольна до кінцевої трамвая №6 (вул. Миколайчука). Пасажиропотік рівномірний і зростає до понад 13 тисяч за добу.
Ще один варіант – продовження колії по вулиці Миколайчука (до вулиці Мазепи). Цей маршрут можна пустити на відокремленому полотні, а не на проїжджій частині.
Продовження колії вулицями Замарстинівською, Лінкольна і Миколайчука передбачає суттєве зростання пасажиропотоку.
Якщо продовжити колію вулицями Замарстинівською, Лінкольна і Миколайчука аж до вулиці Щурата, то пасажиропотік досягне понад 24 тисячі.
Вулиця Лінкольна, Полтв’яна, Хмельницького ( до ринку “Галицьке перехрестя”). Таке продовження трамвайної колії передбачене генпланом Львова.
Вулиці Городьцка, Люблінська (до аеропорту). Дослідження показало, що такий маршрут буде нерентабельним, оскільки дублюватиме тролейбусні маршрути.
Продовження колій по вулиці Шевченка до Рясне-1.
та 15. Вулиця Широка та Суботівська. Йдеться про продовження трамвайних колій тунелем через залізницю. Це найвитратніші проекти, але дослідження показує, що цілком рентабельні.​

Во время Мастерской города представили возможные варианты продолжения трамвайных маршрутов во Львове, в частности тоннелем через железную дорогу. Об этом сообщает “Твой город”. 

Как рассказал во время воркшопа Роман Зубачик, начальник отдела транспортного планирования и моделирования ЛКП “Львовавтодор”, некоторые варианты предусмотренные генеральным планом города, остальные – идеи активных жителей. По его словам, среди самых рентабельных маршрутов является продолжение трамвайных путей по улице Коперника. Затратные предложения – продолжение путей тоннелем через железную дорогу.

“Я бы выделил несколько проектов, за реализацию которых болею. Первый: продолжение трамвайных путей от улицы Сахарова до улицы Коперника. Второй: трамвайный маршрут от автовокзала на улице Стрыйской до улицы Княгини Ольги. Третий: продолжение пути по улицам Замарстинивской, Линкольна и Миколайчука. Следующим этапом может быть продолжение трамвайных путей по улице Вернадского, чтобы замкнуть кольцо. Все остальные проекты – уместны лишь в перспективе “, – отметил Роман Зубачик, комментируя каждый из вариантов.

Итак, были представлены 15 вариантов.

Автовокзал, ул. Вернадского. Фактически это продолжение трамвайного маршрута №8. Результаты моделирования показывают, что в час пик достаточно будет одного-двух трамваев, чтобы перевезти необходимое количество пассажиров. Пассажиропоток увеличивается в районе села Зубра и на улицах Скрипника и Вернадского.
Автовокзал, ул. Княгини Ольги. Продолжение пути от автовокзала по улице Научной к улицам Трускавецкой и Княгини Ольги. Пассажиропоток увеличится до более 16 000 пассажиров в сутки, другие улицы разгрузятся.
Этот вариант – сочетание двух предыдущих маршрутов. Есть предложение организовать здесь кольцевое движение трамваев: одни будут двигаться по часовой стрелке, другие – против.
Продолжение трамвайного маршрута от улицы Сахарова до улицы Бандеры. Протяженность – только 320 метров, однако пассажиропоток существенно возрастает.
Улица Пасечная до улицы Медовой Пещеры. Рост пассажиропотока на этом участке – незначительный.
Продолжение пути от конечной трамвая №4 дальше по улице Замарстыновской до улицы Мазепы. Рост пассажиропотока – несущественный.
Другой вариант – продолжение пути по улицам Замарстыновской и Линкольна до конечной трамвая №6 (ул. Миколайчука). Пассажиропоток равномерный и возрастает до более 13 000 в сутки.
Еще один вариант – продолжение пути по улице Миколайчука (до улицы Мазепы). Этот маршрут можно пустить на обособленном полотне, а не на проезжей части.
Продолжение пути по улицам Замарстинивской, Линкольна и Миколайчука предусматривает существенный рост пассажиропотока.
Если продолжить путь по улицам Замарстинивской, Линкольна и Миколайчука до улицы Щурата, то пассажиропоток достигнет более 24 000.
Улица Линкольна, Полтвьяна, Хмельницкого (до рынка “Галицкий перехресток”). Такое продление трамвайной колеи предусмотрено генпланом Львова.
Улицы Городоцкая, Люблинская (до аэропорта). Исследование показало, что такой маршрут будет нерентабельным, поскольку дублирует троллейбусные маршруты.
Продолжение путей по улице Шевченко в Рясное-1.
и 15. Улица Широкая и Суботовская. Речь идет о продлении трамвайных путей тоннелем через железную дорогу. Это самые затратные проекты, но исследование показывает, что вполне рентабельны.

А поділитися?