У Львові розкажуть історію п’яти будинків

logo
116723_u_lvovi_rozkazhut_istoriju_p_jati_budinki.jpeg


01.08.2017, 16:38

городская прогулка, история пяти домовУ серпні відбудеться наступна міська прогулянка “Неоготика. Історії п’яти будинків” на основі матеріалів, опрацьованих у межах проекту “Інтерактивний Львів”. Про це повідомляє Центр міської історії Центрально-Східної Європи. 

5 серпня 2017 року о 13.00 відбудеться наступна міська прогулянка “Неоготика. Історії п’яти будинків” на основі матеріалів, опрацьованих у межах проекту “Інтерактивний Львів”.

Прогулянка зосередиться на історіях будинків розташованих між сучасними проспектом Шевченка і вулицею Стефаника. Це приклади різних видів житла, збудованих між 1829 і 1911 роками, що мали різних власників — від князя і впливового політика до будівельного майстра, який лише починав свою кар’єру, чи майбутнього президента міста. Їх об’єднує неоготична стилістика, але у кожному випадку її можна трактувати по-різному: як експеримент із формою, як вияв розкоші, чи як реферування до архітектури австрійських казарм.

Обрані будинки можуть бути показовими на тлі ситуації з будівництвом у Львові ХІХ століття. Тоді все більше людей переїжджали до міста у пошуках роботи і потребували дешевого житла. Приватні забудовники, в чиїх руках зосереджувалася більшість житлового будівництва, були зацікавлені у якнайвищому доході від оренди. Норми, якими регламентувалося будівництво, переважно складалися з антипожежних вимог. Архітектори у дизайні будинків здебільшого відтворювали одні й ті ж форми історизму. Таким чином найпоширенішим видом житла стали рядові будинки, які зневажливо прозивали “чиншовими казармами”/нім. “Mietskasernen”. Часто помешкання у них були ні дешевими, ні комфортними, проте фасади та інтер’єри мали багатий декор.

Прогулянку проводитиме координаторка проекту “Інтерактивний Львів” Ольга Заречнюк на основі власного дослідження будинків. Участь є безкоштовною, потрібна лише попередня реєстрація. Орієнтовна тривалість прогулянки — 1,5 год.

В августе состоится следующая городская прогулка “Неоготика. Истории пяти домов” на основе материалов, обработанных в рамках проекта “Интерактивный Львов”. Об этом сообщает Центр городской истории Центрально-Восточной Европы. 

5 августа 2017 в 13.00 состоится следующая городская прогулка “Неоготика. Истории пяти домов” на основе материалов, обработанных в рамках проекта “Интерактивный Львов”.

Прогулка сосредоточится на историях домов, расположенных между современными проспектом Шевченко и улицей Стефаника. Это примеры различных видов жилья, построенных между 1829 и 1911 годами, имевших разных владельцев – от князя и влиятельного политика до строительного мастера, который только начинал свою карьеру, или будущего президента города. Их объединяет неоготическая стилистика, но в каждом случае ее можно трактовать по-разному: как эксперимент с формой, как проявление роскоши, или как реферирование к архитектуре австрийских казарм.

Выбранные дома могут быть показательными на фоне ситуации со строительством во Львове XIX века. Тогда все больше людей переезжали в города в поисках работы и нуждались в дешевом жилье. Частные застройщики, в чьих руках сосредоточена большая часть жилищного строительства, были заинтересованы в как можно выше доходе от аренды. Нормы, которыми регламентировалось строительство, преимущественно состояли из антипожарные требований. Архитекторы в дизайне домов в основном воспроизводили одни и те же формы историзма. Таким образом распространенным видом жилья стали рядовые дома, которые пренебрежительно называли “чиншевого казармами” / нем. “Mietskasernen”. Часто квартиры в них были ни дешевыми, не комфортными, однако фасады и интерьеры имели богатый декор.

Прогулку проведет координатор проекта “Интерактивный Львов” Ольга Заречнюк на основе собственного исследования. Участие бесплатное, требуется только предварительная регистрация. Ориентировочная продолжительность прогулки – 1,5 часа.

А поділитися?