У Львові розкажуть, яким мав бути Сихів (програма)

logo
119563_u_lvovi_rozkazhut_jakim_mav_buti_sihiv_pr.jpeg


10.08.2017, 10:57

Сыхов, программаУ Львові розкажуть, яким мав бути Сихів, – серія лекцій та дискусій “Сихів вечірній” відбудеться у Львові з 14 до 22 серпня. Дослідники та дослідниці з Польщі, Угорщини, Бельгії, Великої Британії та України розкажуть про те, якими задумувалися та якими стали модерністські райони (зокрема, Сихів), проектовані у 1960-1980-х роках. В особливому фокусі – історія, архітектура, озеленення, релігія та мистецтво. Вхід на усі події – вільний. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Відкриті зустрічі відбуватимуться у різних локаціях. У такий спосіб організатори запрошують усіх охочих до мандрівки Сиховом – для того, щоб краще зрозуміти зміст і наповнення різних місць, спробувати відчути, якою була “мрія про Сихів” і що саме у цьому контексті вдалося втілити.

“Динамічний ландшафт Сихова”

Розпочнеться програма лекцією “Динамічний ландшафт Сихова”, яку проведе архітекторка Наталія Мисак. У 1960-1970-х роках Сихів проектували як робітниче поселення з чіткою, наперед спланованою структурою, однак ідеї львівських архітекторів були втілені не повністю. Під час зустрічі дослідниця запропонує разом поміркувати над тим, як змінюється сприйняття цього “ідеального району” у сучасній структурі міста.

Лекція відбудеться у понеділок, 14 серпня. Початок – о 19.00. Локація: конференц-зал Центру міської історії, вул. Академіка Богомольця, 6.

“Люблінський житловий кооператив: ініціатива з творення громади”

Про те, як будівництво нових районів спричиняється до творення нових громад, під час своєї лекції “Люблінський житловий кооператив: ініціатива з творення громади” розкаже польська дослідниця Ізабелла Пастушко. Збудований на 242 гектарах, проектований п’ятьма архітекторами (серед них – знаменитий автор теорії відкритої форми Оскар Хансен), один з найбільших житлових проектів у Східній Польщі досі дивує високою якістю життя та громадських просторів. Ізабелла Пастушко спробує пояснити, якими є причини цього явища.

Лекція відбудеться у вівторок, 15 серпня. Початок – о 19.00 год. Локація: Львівський міський центр реабілітації “Джерело”, актова зала, просп. Червоної Калини, 86А.

“Інший Сихів: релігійні альтернативи до модерністського бачення”

Про релігійну палітру Сихова у своїй лекції “Інший Сихів: релігійні альтернативи до модерністського бачення” розкаже фахівець з цієї теми Влад Наумеску з Угорщини. На основі власних польових досліджень, проведених ним у Львові протягом 2003-2006 років, науковець продемонструє зміну Сихова – від типового радянського житлового району, де не було місця для релігії, до простору, відкритого до різних конфесій.  

Лекція відбудеться у четвер, 17 серпня. Початок – о 19:00. Локація: актовий зал ТЦ “ІнтерСіті”, просп. Червоної Калини, 62А.

“Зелені масиви: архітектура та містобудування СРСР у пошуках ідеального середовища”

Радянську житлову забудову часто асоціюють зі сірістю та монотонністю, проте квартали, створені у 1960-80-их роках, досі залишаються одним із найбільш зелених середовищ з великою кількістю громадських просторів. Про те, чому озеленення було важливим при плануванні соціалістичних міст, у своїй лекції “Зелені масиви: архітектура та містобудування СРСР у пошуках ідеального середовища” розкаже дослідниця з Брюсселя Дарія Бочарнікова.

Лекція відбудеться у п’ятницю, 18 серпня. Початок – о 19:00. Локація: Дитяча бібліотека-філія №4, вулиця Антоненка-Давидовича, 10.

“Сихів у мистецтві, Сихів для мистецтва”

Чи можна говорити про те, що Сихів є цікавим для мистецького середовища, а його творчі осмислення здатні змінювати цей район? Про це під час дискусії “Сихів у мистецтві, Сихів для мистецтва” говоритимуть художник Олег Перковський, мистецтвознавиця Наталя Туріна-Маруняк (Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького) і актор Денис Федєшов (театр Domus). Модеруватиме дискусію керівник проекту “Міський медіаархів” Богдан Шумилович (Центр міської історії).

Дискусія відбудеться у неділю, 20 серпня. Початок – о 19:00. Локація: актовий зал Львівської дитячої школи мистецтв №5, вул. Хуторівка, 28.

“Новий тип житла: архітектура і повернення до центру”

Завершиться публічна програма “Сихів вечірній” лекцією “Новий тип житла: архітектура і повернення до центру”, яку проведе завідувач напрямку історії архітектурних та урбаністичних студій Школи мистецтв Глазго Флоріан Урбан (Велика Британія). На прикладах Берліна, Копенгагена, Глазго, Роттердама та Відня професор пов’яже сучасне прагнення жити у центрі із розвитком “постіндустріального міста”, де важливішим є обмін інформацією, а не промислове виробництво, індивідуальне самовираження, а не масова культура.

Лекція відбудеться у вівторок, 22 серпня. Початок – о 19:00. Локація: Кінотеатр ім. Довженка (просп. Червоної Калини, 81).

Лекції та дискусії відбуватимуться польською, англійською та українською мовами зі синхронним перекладом. Організатор: Центр міської історії. За підтримки: Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні та департаменту розвитку Львівської міської ради; партнер: ЛКП “Львівелектротранс”.

Во Львове расскажут, каким должен быть Сыхов, – серия лекций и дискуссий “Сихов вечерний” состоится во Львове с 14 до 22 августа. Исследователи и исследовательницы из Польши, Венгрии, Бельгии, Великобритании и Украины расскажут о том, какими задумывались и какими стали модернистские районы (в частности, Сыхов), проектируемые в 1960-1980-х годах. В особом фокусе – история, архитектура, озеленение, религия и искусство. Вход на все события – свободный. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Открытые встречи будут проходить в разных локациях. Таким образом организаторы приглашают всех желающих к путешествию Сыховом – для того, чтобы лучше понять смысл и наполнение различных мест, попробовать почувствовать, какой была “мечта о Сыхове” и именно в этом контексте удалось воплотить.

“Динамический ландшафт Сыхова”

Начнется программа лекцией “Динамический ландшафт Сыхова”, которую проведет архитектор Наталья Мисаки. В 1960-1970-х годах Сыхов проектировали как рабочее поселение с четкой, заранее спланированной структурой, однако идеи львовских архитекторов были воплощены не полностью. Во время встречи исследовательница предложит вместе подумать над тем, как меняется восприятие этого “идеального района” в современной структуре города.

Лекция состоится в понедельник, 14 августа. Начало – в 19.00. Локация: конференц-зал Центра городской истории, ул. Академика Богомольца, 6.

“Люблинский жилищный кооператив: инициатива по созданию общества”

О том, как строительство новых районов приводит к созданию новых общин, во время своей лекции “Люблинский жилищный кооператив: инициатива по созданию общества” расскажет польский исследователь Изабелла Пастушко. Построенный на 242 гектарах, проектируемый пятью архитекторами (среди них – знаменитый автор теории открытой формы Оскар Хансен), один из крупнейших жилых проектов в Восточной Польше до сих пор удивляет высоким качеством жизни и общественных пространств. Изабелла Пастушко попытается объяснить, каковы причины этого явления.

Лекция состоится во вторник, 15 августа. Начало – в 19.00. Локация: Львовский городской центр реабилитации “Родник”, актовый зал, ул. Красной Калины, 86А.

“Другой Сыхов: религиозные альтернативы модернистского видения”

О религиозной палитру Сыхова в своей лекции “Другой Сыхов: религиозные альтернативы модернистского видения” расскажет специалист по этой теме Влад Наумеску из Венгрии. На основе собственных полевых исследований, проведенных им в Львове в течение 2003-2006 годов, ученый продемонстрирует смену Сыхова – от типичного советского жилого района, где не было места для религии, к пространству, открытому разным конфессиям.

Лекция состоится в четверг, 17 августа. Начало – в 19:00. Локация: актовый зал ТЦ “Интерсити”, ул. Красной Калины, 62А.

“Зеленые массивы: архитектура и градостроительство СССР в поисках идеальной среды”

Советскую жилую застройку часто ассоциируют с серостью и монотонностью, однако кварталы, созданные в 1960-80-х годах, до сих пор остаются одним из самых зеленых сред с большим количеством общественных пространств. О том, почему озеленение было важным при планировании социалистических городов, в своей лекции “Зеленые массивы: архитектура и градостроительство СССР в поисках идеальной среды” расскажет исследовательница из Брюсселя Дария Бочарникова.

Лекция состоится в пятницу, 18 августа. Начало – в 19:00. Локация: Детская библиотека-филиал №4, улица Антоненко-Давидовича, 10.

“Сыхов в искусстве, Сыхов для искусства”

Можно ли говорить о том, что Сыхов интересен для художников, а его творческое осмысление способно менять этот район? Об этом во время дискуссии “Сыхов в искусстве, Сыхов для искусства” будут говорить художник Олег Перковский, искусствовед Наталья Турина-Маруняк (Львовская национальная галерея искусств им. Б.Возницкого) и актер Денис Федешов (театр Domus). Модерировать дискуссию руководитель проекта “Городской медиаархив” Богдан Шумилович (Центр городской истории).

Дискуссия состоится в воскресенье, 20 августа. Начало – в 19:00. Локация: актовый зал Львовской детской школы искусств №5, ул. Хуторовка, 28.

“Новый тип жилья: архитектура и возвращение в центр”

Завершится публичная программа “Сыхов вечерний” лекцией “Новый тип жилья: архитектура и возвращение в центр”, которую проведет заведующий направления истории архитектурных и урбанистических исследований Школы искусств Глазго Флориан Урбан (Великобритания). На примерах Берлина, Копенгагена, Глазго, Роттердама и Вены профессор свяжет современное стремление жить в центре с развитием “постиндустриального города”, где важнее обмен информацией, а не промышленное производство, индивидуальное самовыражение, а не массовая культура.

Лекция состоится во вторник, 22 августа. Начало – в 19:00. Локация: Кинотеатр им. Довженко (пр. Красной Калины, 81).

Лекции и дискуссии будут проходить на польском, английском и украинском языках с синхронным переводом. Организатор: Центр городской истории. При поддержке представительства Фонда имени Гайнриха Бьолля в Украине и департамента розвития Львовского городского совета; партнер: ЛКП “Львовэлектротранс”.


Реклама

А поділитися?