В Буському районі безробітним пропонують стати патронатними вихователями

logo
132139_v_buskomu_rajoni_bezrobitnim_proponujut_s.jpeg


15.09.2017, 14:17

патронатная семья, воспитательВ Буському районі впроваджуватимуть нову форму тимчасового влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах – сім’я патронатного вихователя. Про це повідомляє прес-служба Буської районної державної адміністрації.

Відповідно до Закону України від 26.01.2016р. № 936-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”, Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2017р. №148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною” запроваджено нову форму тимчасового влаштування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах – сім’я патронатного вихователя.

Відповідно до наведених законодавчих актів, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. З огляду на це у приміщенні Буського районного центру зайнятості в присутності заступника директора Марти Гаврилюк та за участю заступника директора – начальника відділу соціальної роботи Буського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оксани Турчин відбувся захід, на який були запрошені безробітні особи, які мають освіту або досвід роботи в освітянських закладах.

Під час заходу присутні мали змогу ознайомитися з головними вимогами до кандидатів, основними завданнями патронатних вихователів, а також повідомлені про те, що є можливість пройти навчання за тренінговою Програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.

В Бусском районе внедряют новую форму временного устройства детей, оказавшихся в сложных жизненных обставинах – семьи патронатного воспитателя. Об этом сообщает пресс-служба Буской райгосадминистрации.

В соответствии с Законом Украины от 26.01.2016р. № 936-VII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты детей и поддержки семей с детьми”, Постановлением Кабинета Министров Украины от 16.03.2017р. №148 “Некоторые вопросы осуществления патроната над ребенком” введена новая форма временного устройства детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, – семья патронатного воспитателя.

Согласно приведенным законодательным актам, патронат над ребенком – это временный уход, воспитание и реабилитация ребенка в семье патронатного воспитателя на период преодоления ребенком, его родителями или другими законными представителями сложных жизненных обстоятельствах. Учитывая это, в помещении Бусского районного центра занятости в присутствии заместителя директора Марты Гаврилюк и при участии заместителя директора – начальника отдела социальной работы Бусского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Оксаны Турчин состоялось мероприятие, на которое были приглашены безработные, которые имеют образование или опыт работы в образовательных учреждениях.

Во время мероприятия присутствующие имели возможность ознакомиться с главными требованиями к кандидатам, основными задачами патронатных воспитателей, а также уведомлены о том, что есть возможность пройти обучение по тренинговой программе подготовки семей-кандидатов в патронатные воспитатели.


Реклама

А поділитися?