Батьки вимагають збільшити фінансування навчальних закладів Львова

logo
156915_batki_vimagajut_zbilshiti_finansuvannja_n.jpeg


12.12.2017, 10:00

школы, финансирование, охрана, Родительский совет ЛьвовщиныБатьківська рада наполягає на збільшенні фінансування комунальних навчальних закладів та припинити побори з батьків на охорону. Про це повідомляє “Форпост”. 

4-го грудня відбулись громадські слухання щодо суттєвого збільшення фінансування комунальних навчальних закладів освіти з бюджету міста. Активісти вимагають у мера збільшити фінансування шкіл та садочків на 100 мільйонів грн. та 10 мільйонів грн. на інклюзивну освіту. Ініціатор громадських слухань – Батьківська рада Львівщини. Протокол громадських слухань  зареєстрували в ЦНАПі 7-го грудня та сподіваються, що мер та влада Львова підтримають ініціативу.

“Досі залишається невизначеним, чому батьки за власний кошт порушуючи законодавство, наймають охорону у комунальні заклади освіти, і практично за власний кошт в денний час охороняють комунальне майно міста. Це грубе порушення як законодавства так і наказу Управління освіти ДГП ЛМР №459р “Про заборону обігу готівкових коштів та забезпечення заходів щодо запобігання корупції у навчальних закладах м. Львова”, прийнятого 26.09.2017 року. Ми не розуміємо, чим займається так звана муніципальна варта, яка згідно програми фінансується і дофінансовується з бюджету міста та зобов’язується охороняти  комунальні заклади, але в школах їх не помічено. Тому ми пропонуємо, щоб в штатний розклад шкіл додали посаду охоронця або, щоб муніципали взяли охорону шкіл на себе. Це знімить тягар з гаманця батьків та переведе охорону в законне поле”, – говорить голова БРЛ Олена Пономарьова.

Також на громадських слуханнях активно обговорювали пропозицію щодо збільшення фінансування програми бюджетного харчування учнів 1-4 класів за 12.50 грн. в день.

Родительский совет настаивает на увеличении финансирования коммунальных учебных заведений и прекратить поборы с родителей на охрану. Об этом сообщает “Форпост”. 

4 декабря состоялись общественные слушания в отношении существенного увеличения финансирования коммунальных учебных заведений из бюджета города. Активисты требуют от мэра увеличить финансирование школ и садиков на 100 млн грн. и 10 млн грн. – на инклюзивное образование. Инициатор общественных слушаний – Родительский совет Львовщины. Протокол общественных слушаний зарегистрировали в ЦНАП 7 декабря и надеются, что мэр и власть Львова поддержат инициативу.

“До сих пор остается неопределенным, почему родители за свой счет нарушая законодательство, нанимают охрану в коммунальные учебные заведения, и практически за свой счет в дневное время охраняют коммунальное имущество города. Это грубое нарушение как законодательства так и приказа Управления образования ДГП ЛГС №459р “О запрете обращения наличных средств и обеспечения мер по предотвращению коррупции в учебных заведениях. Львова”, принятого 26.09.2017 года. Мы не понимаем, чем занимается так называемая муниципальная охрана, которая согласно программе финансируется и дофинансовуеться из бюджета города и обязуется охранять коммунальные учреждения, но в школах их не видно. Поэтому мы предлагаем, чтобы в штатное расписание школ добавили должность охранника или чтобы муниципалы приняли охрану школ на себя. Это снимет бремя с кошелька родителей и переведет охрану в законное поле”, – говорит председатель БРЛ Елена Пономарева.

Также на общественных слушаниях активно обсуждали предложение по увеличению финансирования программы бюджетного питания учащихся 1-4 классов по 12.50 грн. в день.


А поділитися?Вам має сподобатись...