Будівництво в парку “Знесіння” остаточно визнали незаконним

logo


Військова прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про скасування незаконної реєстрації незавершеного будівництва поблизу унікального природно-історичного парку “Знесіння”. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону України.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня 2018 року Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Львівського окружного адміністративного суду про задоволення позову заступника військового прокурора Західного регіону України щодо захисту порушених інтересів держави у сфері земельних відносин. При цьому, судом апеляційну скаргу комерційної структури залишено без задоволення.

Зокрема, судами підтверджено скасування рішення державного реєстратора про реєстрацію за комерційною структурою права власності на об’єкт незавершеного будівництва на земельній ділянці по вул. Довбуша, 15 у м. Львові. Йдеться про територію, що знаходиться в історичному ареалі м. Львова та межує з регіональним ландшафтним парком “Знесіння”.

У лютому 2019 року з метою забезпечення реального виконання судового рішення за ініціативи військової прокуратури регіону державним реєстратором внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про скасування реєстрації права власності на вказаний об’єкт незавершеного будівництва за суб’єктом господарської діяльності.

Таким чином, завдяки наполегливій та послідовній позиції військової прокуратури регіону забезпечено скасування незаконної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, відомості про який внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно ще у лютому 2016 року. Однак, після судових процесів, які тривали майже 2 роки, забезпечено поновлення порушених інтересів держави.

Военная прокуратура обеспечила реальное исполнение судебного решения об отмене незаконной регистрации незавершенного строительства вблизи уникального природно-исторического парка “Вознесение”. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2018 года Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Львовского окружного административного суда об удовлетворении иска заместителя военного прокурора Западного региона Украины по защите нарушенных интересов государства в сфере земельных отношений. При этом суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу коммерческой структуры.

В частности, судами подтверждено отмене решения государственного регистратора о регистрации по коммерческой структурой права собственности на объект незавершенного строительства на земельном участке по ул. Довбуша, 15 в г. Львове. Речь идет о территории, находящейся в историческом ареале г. Львова и граничит с региональным ландшафтным парком “Вознесение”.

В феврале 2019-го с целью обеспечения реального исполнения судебного решения по инициативе военной прокуратуры региона государственный регистратор внес сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество об отмене регистрации права собственности на указанный объект незавершенного строительства за субъектом хозяйственной деятельности.

Таким образом, благодаря настойчивой и последовательной позиции военной прокуратуры региона обеспечена отмена незаконной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства, сведения о котором внесены в государственный реестр прав на недвижимое имущество еще в феврале 2016 года. После судебных процессов, которые продолжались почти 2 года, обеспечено восстановление нарушенных интересов государства.