ДП “Львіввугілля” планує збудувати збагачувальну фабрику

logo
194100_dp_lvivvugillja_planue_zbuduvati_zbagachu.png


Для ДП “Львіввугілля” стратегічним завданням на цей рік є будівництво збагачувальної міні-фабрики на шахті “Червоноградській”. Про це сказав т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» Олег Акімов під час конфенції трудового колективу держпідприємництва, повідомляє “Кристинопіль.Інфо”. 

Серед стратегічних завдань на цей рік Олег Акімов також виділив: запуск чотирьох лав; отримання й освоєння кредитних коштів під держгарантії у сумі 340 млн грн. на обладнання лав на шахтах “Відродження” та “Степова”.

 “Навіть працюючи у складних гірничо-геологічних умовах, без капітальних вкладень у розвиток виробництва з боку держави, гірники показують гарний виробничий результат. Проте розриви у виробничому ланцюжку, пов’язані з виходом зі складу “Львіввугілля” збагачувальної фабрики, й нині негативно відображаються на фінансово-економічній діяльності”, – наголосив у своїй доповіді т.о.в гнерального директора Олег Акімов.

Найгостріші проблеми сьогодення: відвантаження товарної продукції не на ближні Добротвірську та Бурштинську ТЕС, а за 600 км на Трипільську ТЕС, що, у свою чергу, створює дефіцит вагонів під завантаження. А шахта “Зарічна”, що вже третій рік  не дає вугілля, й надалі є фінансовим тягарем у складі держпідприємства, а не передана, як належить, на реструктуризацію.

Варто нагадати, що на шахтних складах Львіввугілля накопичилося понад 70 тисяч тонн, в грошовому еквіваленті це приблизно 64 млн грн., оскільки ПАТ “Львівська вугільна компанія” не вивантажує і не переробляє рядове вугілля з шахт державного підприємства Львіввугіля.

Для ГП “Львовуголь” стратегической задачей на этот год является строительство обогатительной мини-фабрики на шахте “Червоноградской”. Об этом сказал и.о. генерального директора ГП «Львовуголь» Олег Акимов во время конфенция трудового коллектива госпредпринимательства, сообщает “Кристинопиль.Инфо”. 

Среди стратегических задач на этот год Олег Акимов также выделил: запуск четырех рядов; получения и освоения кредитных средств под госгарантии на сумму 340 млн грн. на оборудование лав на шахтах “Возрождение” и “Степная”.

 “Даже работая в сложных горно-геологических условиях, без капитальных вложений в развитие производства со стороны государства, горняки показывают хороший производственный результат. Однако разрывы в производственной цепочке, связанные с выходом из состава “Львовуголь” обогатительной фабрики, и сейчас негативно отражаются на финансово-экономической деятельности “, – отметил в своем докладе т.о.в гнерального директора Олег Акимов.

Острые проблемы современности: отгрузка товарной продукции не на ближние долга и Бурштынскую ТЭС, а в 600 км к Трипольской ТЭС, что, в свою очередь, создает дефицит вагонов под погрузку. А шахта “Заречная”, уже третий год не дает угля, и сейчас является финансовым бременем в составе госпредприятия, а не передана, как положено, на реструктуризацию.

Стоит напомнить, что на шахтных складах Львовуголь скопилось более 70000 тонн, в денежном эквиваленте это примерно 64 млн грн., Поскольку ПАО “Львовская угольная компания» не выгружает и не перерабатывает рядовой уголь с шахт государственного предприятия Львиввугиля.


А поділитися?