Дрогобич очолив рейтинг прозорості 100 найбільших міст України

logo
200428_drogobich_ocholiv_rejting_prozorosti_100_.png


Вперше місто Дрогобич очолив рейтинг Міжнародної організації TransparentCities, який вимірює рівень прозорості та відкритості 100 найбільших міст України. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради.

Окрім Дрогобича до десятки також входять Маріуполь (2), Житомир(3), Львів(4), Кропивницький (6) та Київ (10).

Найменшу ж кількість балів отримали Стрий (97), Слов’янськ(96), Дунаївці (100).

Як повідомив начальник відділу інформаційних технологій та аналізу Станіслав Гайдер, сьогодні Дрогобич має 72,25 бали з 100 можливих. Відтак щоб і надалі очолювати рейтинг, місто має продовжувати розвивати власну екосистему. Як відзначають в Міжнародній організації, 72 бали та перша сходинка – це неймовірний поступ, який відбувся в Дрогобичі за короткий час.

Переглянути рейтинг.

Довідка SQ. Transparency International Україна є представництвом глобальної антикорупційної мережі Transparency International, що працює більше як у 100 країнах світу. Місія ТІ Україна: знизити рівень корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади і громадянського суспільства.

Впервые город Дрогобыч возглавил рейтинг Международной организации TransparentCities, который измеряет уровень прозрачности и открытости 100 крупнейших городов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Дрогобычского городского совета.

Кроме Дрогобыча в десятку также входят Мариуполь (2), Житомир (3), Львов (4), Кропивницкий (6) и Киев (10).

Наименьшее количество баллов получили Стрый (97), Славянск (96), Дунаевцы (100).

Как сообщил начальник отдела информационных технологий и анализа Станислав Хайдер, сегодня Дрогобыч имеет 72,25 балла из 100 возможных. Поэтому чтобы и дальше возглавлять рейтинг, город должен продолжать развивать собственную экосистему. Как отмечают в Международной организации, 72 балла и первая ступенька – это невероятный прогресс, который состоялся в Дрогобыче за короткое время.

Посмотреть рейтинг.

Справка SQ. Transparency International Украина является представительством глобальной антикоррупционной сети Transparency International, работающей более чем в 100 странах мира. Миссия ТЕ Украины: снизить уровень коррупции в Украине путем содействия прозрачности, подотчетности и добропорядочности публичной власти и гражданского общества.


А поділитися?Вам має сподобатись...