Дві фірми на Львівщині намагалися нагріти руки на освітянах

logo


Антимонопольний комітет оштрафував дві фірми на Львівщині, які намагалися просунути свій товар підчас торгів на закупівлю обладнання для Трускавецького відділу освіти.

Адміністративна колегія Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ТОВ “Веско” на 31 тис. грн. та ФОП Мазурчак І.С. на 31 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів.

Відділення довело, що ТОВ “Веско” та ФОП Мазурчак І.С. вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій шляхом спотворення результатів торгів у закупівлі “Телевізійне й аудіовізуальне обладнання”, замовником якої був відділ освіти Трускавецької міської ради.

Висновки відділення підтверджуються, зокрема: синхронністю дій у часі; завантаженням пропозицій з однієї IP-адреси; зазначенням однакових номерів телефонів; завантаженням документів однакових за змістом, стилістичним оформленням; послідовністю завантаження та зберігання документів з однаковою назвою файлів; формуванням ціни ФОП Мазурчака І.С., як технічного кандидата; поданням податкової звітності з однакового Е-Mai та однакових IP-адрес, пов’язаністю родинними стосунками; спільністю інтересів Відповідачів.

Антимонопольный комитет оштрафовал две компании на Львовщине, которые пытались продвинуть свой товар во время торгов на закупку оборудования для Трускавецкого отдела образования.

Административная коллегия Львовского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала ООО “Веско” на 31 тыс. грн. и ФЛП Мазурчак И.С. на 31 тыс. грн. за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов.

Отделение доказало, что ООО “Веско” и ФЛП Мазурчак И.С. совершили нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий путем искажения результатов торгов в закупке “Телевизионное и аудиовизуальное оборудование”, заказчиком которой был отдел образования Трускавецкого городского совета.

Выводы отделения подтверждаются, в частности: синхронностью действий во времени; загрузкой предложений с одного IP-адреса; указанием одинаковых номеров телефонов; загрузкой документов одинаковых по содержанию, стилистическим оформлением; последовательностью загрузки и хранения документов с одинаковым названием файлов; формированием цены ФЛП Мазурчака И.С., как технического кандидата; представлению налоговой отчетности по одинакового Е-Mai и одинаковых IP-адресов, связанностью родственными отношениями; общностью интересов ответчиков.