Городоцькому водоканалу рекомендували переглянути тарифи

logo
177333_gorodockomu_vodokanalu_rekomenduvali_pere.jpeg


21.03.2018, 10:12

тарифы, водоотведение, Городок, водоканалУ Городоцьму районі провели аудит діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. За результатами аудиту водоканалу рекомендовано привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Сектор внутрішнього аудиту апарату Львівської облдержадміністрації провів позаплановий внутрішній фінансовий аудит та аудит тарифів у комунальному підприємстві “Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство” за період з 01 січня 2017 року по 28 лютого 2018 року.

Впродовж 2017 року КП “Городоцьке ВКГ” надавало послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за тарифами, встановленими рішенням виконавчого комітету Городоцької міської ради від 13.11.2014 № 300.

Проведеним аналізом встановлено, що діючі у 2017 році тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення були збитковими. Окупність тарифів на централізоване водопостачання за 2017 рік склала 84,9 %, на централізоване водовідведення 80,3 %.

Основною причиною збитковості тарифів є понаднормативні втрати питної води, що виникли, зокрема, через тривалий термін експлуатації водопровідних мереж – понад 46,2 роки, зношеність водогонів на 80 %, значну аварійність внаслідок різкого підвищення тиску, що зумовлює виникнення скритих витоків води через стики і стінки трубопроводів, а також несанкціонованого (необлікованого) відбору води абонентами за рахунок крадіжок. По КП “Городоцьке ВКГ” за 2017 рік вони склали 151,8 тис. м. куб або 15,7 % від кількості поданої води, за умови реалізації яких підприємство мало б можливість додатково отримати доходів на загальну суму 1 841,3 тис. гривень.

Планові тарифи на 2018 рік затверджені рішенням виконавчого комітету Городоцької міської ради від 25.01.2018 № 6 “Про встановлення тарифів на послуги, які надаються КП “Городоцьке ВКГ” з централізованого водопостачання і водовідведення та послуг з централізованого водопостачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)” та, відповідно,  становлять:

для мешканців будинків, що перебувають у приватній власності, суб’єктів господарювання, які отримують послугу безпосередньо з мереж централізованого водопостачання – 11,74 грн/м³ без ПДВ (зросли на 0,66 грн/м³  або 5,95%),  з централізованого водопостачання – 12,80 грн/м³ без ПДВ (зросли на 0,88 грн/м³ або 7,38%);
для мешканців багатоквартирних будинків на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,46 грн/м³ без ПДВ (зросли на  0,65 грн/м³ або 5,50 %), з централізованого водовідведення – 13,23 грн/м³ без ПДВ (зросли на 0,56 грн/м³ або 4,41 %).

За наслідками аудиту рекомендовано  КП “Городоцьке ВКГ” привести тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у відповідність до вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 до економічно обгрунтованого рівня та подати на розгляд органів місцевого самоврядування.

В Городокском районе провели аудит деятельности водопроводно-канализационного хозяйства. По результатам аудита водоканалу рекомендовано привести тарифы к экономически обоснованному уровню. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Сектор внутреннего аудита аппарата ЛОГА провел внеплановый внутренний финансовый аудит и аудит тарифов в коммунальном предприятии “Городокское водопроводно-канализационное хозяйство” за период с 1 января 2017-го по 28 февраля 2018 года.

В течение 2017 года КП “Городоцкое ВКХ” предоставляло услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу по тарифам, установленным решением исполнительного комитета Городецкой городского совета от 13.11.2014 № 300.

Проведенным анализом установлено, что действующие в 2017 году тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения были убыточными. Окупаемость тарифов на централизованное водоснабжение за 2017 год составила 84,9%, на централизованное водоотведение 80,3%.

Основной причиной убыточности тарифов являются сверхнормативные потери питьевой воды, возникшие, в частности, из-за длительного срока эксплуатации водопроводных сетей – более 46,2 года, изношенность водопроводов на 80%, значительную аварийность в результате резкого повышения давления, что приводит к возникновению скрытых утечек воды через стыки и стенки трубопроводов, а также несанкционированный (неучтенный) отбор воды абонентами за счет краж. По КП “Городокское ВКХ” за 2017 они составили 151,8 тыс. м. куб или 15,7% от количества поданной воды, при реализации которых предприятие должно дополнительно получить доходов на общую сумму 1 841,3 тыс. гривен .

Плановые тарифы на 2018 год утверждены решением исполнительного комитета Городокского городского совета от 25.01.2018 № 6 “Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые КП “Городокское ВКХ “по централизованному водоснабжению и водоотводу и услуг по централизованному водоснабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем)” и, соответственно, составляют:

для жителей домов, находящихся в частной собственности, субъектов хозяйствования, которые получают услугу непосредственно из сетей централизованного водоснабжения – 11,74 грн/м без НДС (выросли на 0,66 грн / м или 5,95%), по централизованному водоснабжение – 12,80 грн/м без НДС (выросли на 0,88 грн / м или 7,38%);
для жителей многоквартирных домов на услуги по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) – 12,46 грн/м без НДС (выросли на 0,65 грн / м или 5,50%), из водоотведения – 13,23 грн/м³ без НДС (выросли на 0,56 грн/м или 4,41%).

По результатам аудита рекомендовано КП “Городокское ВКХ” привести тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в соответствие с требованиями Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 01.06.2011 № 869 до экономически обоснованного уровня и представить на рассмотрение органов местного самоуправления.


А поділитися?Вам має сподобатись...