Які порушення виявили під час перевірок львівських перевізників

logo
156076_jaki_porushennja_vijavili_pid_chas_perevi.jpeg


08.12.2017, 11:21

проверки, маршруткиУ 2017 році Управління Укртрансбезпеки у Львівській області зафіксувало 261 порушення під час рейдів львівських перевізників.  “Лідером” з порушень став перевізник “Міра і К”, а найменше недоліків знайшли в “Успіх-БМ”. Про це йдеться у відповіді Укртрансбезпеки на інформаційний запит Львівського порталу. 

Згідно даних у документі, у 2017 році на АТП №1 виявлено 48 порушень, з яких 22 стосуються документації, 11 – санітарного стану автобусів та 15 – інші порушення. За результатам перевірок винесено  14 постанов на суму  10 тис. 500 грн та 34 приписи щодо усунення порушень.

У ТзОВ “Фіакр-Львів” перевірки виявили 62 порушення, з яких 45 стосуються документації і лише 8 – санітарного стану автобусів, 9 приписів стосуються інших порушень. Загалом підприємство у 2017 році оштрафували на 9 тис. 180 грн.

У “Міра і К” перевірки виявили 80 порушень, з яких 68 стосуються проблем з документацією, 4 – санітарного стану автобусів та 8 – інші порушення. Підприємству за порушення довелось сплатити  26 тис. 180 грн.

Щодо “Успіху-БМ”, то тут Укртрансбезпека виявила найменшу кількість порушень – усього 15, з яких 9 стосуються документів, а лише два – санітарного стану машин. Ще 4 приписи стосуються інших порушень, про які у запиті не повідомили. Це підприємство після перевірок сплатило 2 тисячі гривень штрафу.

У ПАТ “Львівське АТП-14630” виявили 56 порушень,  з яких 41 стосується проблем із документацією,  3 – санітарного стану автомобілів та 12 – інші порушення. Усього в цьому році підприємство оштрафували на 20 тис. 706 грн.

Копій  результатів перевірок в Укртрансбезпеці не надали, пославшись на неналежність цієї інформації до публічної.

Як відомо, перевізників “АТП 14630” та “Міра і К” Львівський апеляційний адмінсуд позбавив права на перевезення пасажирів. Окрім того, у Львові  досі триває судова тяганина щодо конкурсу на міські перевезення. Відтак виконком міськради продовжує оговори з перевізниками, а оголосити конкурс не може.

В 2017 году Управление Укртрансбезопасности во Львовской области зафиксировало 261 нарушение в ходе рейдов львовских перевозчиков. “Лидером” по нарушениям стал перевозчик “Мера и К”, а меньше всего недостатков нашли в “Успех-БМ”. Об этом говорится в ответе Укртрансбезопасности на информационный запрос “Львовского портала”. 

Согласно данным в документе, в 2017 году на АТП №1 выявлено 48 нарушений, из которых 22 касаются документации, 11 – санитарного состояния автобусов и 15 – другие нарушения. По результатам проверок вынесено 14 постановлений на сумму 10 тыс. 500 грн и 34 предписания по устранению нарушений.

В ООО “Фиакр-Львов” проверки выявили 62 нарушения, из которых 45 касаются документации и только 8 – санитарного состояния автобусов, 9 предписаний касаются других нарушений. Всего предприятие в 2017 году оштрафовали на 9 тыс. 180 грн.

В “Мера и К” проверки выявили 80 нарушений, из которых 68 касаются проблем с документацией, 4 – санитарного состояния автобусов и 8 – другие нарушения. Предприятию за нарушение пришлось заплатить 26 тыс. 180 грн.

Что касается “Успеха-БМ”, то Укртрансбезопасность обнаружила наименьшее количество нарушений – всего 15, из которых 9 касаются документов, а только два – санитарного состояния машин. Еще 4 предписания касаются других нарушений, о которых в запросе не сообщили. Это предприятие после проверок уплатило 2000 гривен штрафа.

В ОАО “Львовское АТП-14630” обнаружили 56 нарушений, из которых 41 касается проблем с документацией, 3 – санитарного состояния автомобилей и 12 – другие нарушения. Всего в этом году предприятие оштрафовали на 20 тыс. 706 грн.

Копий результатов проверок в Укртрансбезопасности не предоставили, сославшись на непринадлежность этой информации к публичной.

Как известно, перевозчиков “АТП 14630” и “Мера и К” Львовский апелляционный админсуд лишил права на перевозку пассажиров. Кроме того, во Львове до сих пор продолжается судебная тяжба о конкурсе на городские перевозки. Поэтому исполком горсовета продолжает оговоры с перевозчиками, а объявить конкурс не может.


А поділитися?