Львів’яни просять новий пам’ятник

logo
169671_lviv_jani_prosjat_novij_pam_jatnik.jpeg


12.02.2018, 12:12

памятник,Львів’яни просять встановити пам’ятник Максимові Кривоносу (до 370-річниці взяття Високого замку). Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради.

“Відомо що, серія штурмів, здійснена спільними силами козаків і кримських татарів під загальним командуванням полковника Максима Кривоноса з кримськотатарським полководцем Тугай-Беєм, спрямована на стратегічно важливу позицію для міста Львова, яка тривала в період облоги міста Богданом Хмельницьким, під час національно-визвольної війни, привела до взяття замку козацько-татарськими військами і вирішила подальшу долю міста. Ця подія водночас справила велике враження на львів’ян тим, що Високий замок, котрий до цього моменту вважався недоступним для ворога, був узятий уперше за всю історію існування. Сама ж оборона замку на чолі з бургграфом Яном Братковським не призвела до зняття облоги.

Відповідно до цього пропоную на честь 370-річчя цієї події наступне:

1. Створити робочу комісію щодо встановлення пам’ятника Максимові Кривоносу на постаменті пам’ятнику Максимові Кривоносу.

2. Залучити до комісії істориків Львівського національного університету імені Івана Франка та інших установ.

3. Розробити (реалізувати) проект пам’ятника Максимові Кривоносу та його напису з врахуванням позиції істориків у рамках сучасної історіографії.

4. Урочисто відкрити у жовтні цього року пам’ятник Максимові Кривоносу на постаменті пам’ятнику Максимові Кривоносу”, – ідеться у тексті.

Львовяне просят установить памятник Максиму Кривоносу (к 370-летию взятия Высокого замка). Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

“Известно, что серия штурмов, осуществленная ​​совместными силами казаков и крымских татар под общим командованием полковника Максима Кривоноса с крымскотатарским полководцем Тугай-Беем, направленная на стратегически важную позицию для города Львова, которая длилась в период осады города Богданом Хмельницким, во время национально-освободительной войны, привела к взятию замка казацко-татарскими войсками и решила дальнейшую судьбу города. Это событие одновременно произвело большое впечатление на львовян тем, что Высокий замок, который до этого момента считался недоступным для врага, был взят впервые за всю историю существования. Сама же оборона замка во главе с бургграфом Яном Братковским не привела к снятию осады.

В соответствии с этим предлагаю в честь 370-летия этого события следующее:

1. Создать рабочую комиссию по установлению памятника Максиму Кривоносу на постаменте памятника Максиму Кривоносу.

2. Привлечь к комиссии историков Львовского национального университета имени Ивана Франко и других учреждений.

3. Разработать (реализовать) проект памятника Максиму Кривоносу и его надписи с учетом позиции историков в рамках современной историографии.

4. Торжественно открыть в октябре этого года памятник Максиму Кривоносу на постаменте памятника Максиму Кривоносу “, – говорится в тексте.


А поділитися?Вам має сподобатись...