Львів придбає 50 тролейбусів

logo
254014_lviv_pridbae_50_trolejbusiv.jpeg


Львів придбає 50 тролейбусів місцевого виробника. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

На останній сесії Львівської міської ради прийнято ухвалу “Про затвердження Кредитного договору від 18.01.2019, укладеного між ЛКП “Львівелектротранс“ і Європейським банком реконструкції та розвитку і Договору гарантії, відшкодування та підтримки проекту від 28.02.2018, укладеного між Львівською міською радою і Європейським банком реконструкції та розвитку”.

Згідно з укладеними договорами, Львів придбає 50 нових тролейбусів місцевого виробника ТзОВ “Спільне українсько-німецьке підприємство “Електронтранс” (Україна) і ПАТ “Концерн-Електрон” (Україна). Перших 10 тролейбусів місто має отримати через півроку. Натомість тривалість контракту 44 тижні від дати отримання авансового платежу постачальником.

Нагадаємо, кредитний договір між ЛКП “Львівелектротранс” і Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реалізації проекту модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Львів укладений 18 січня 2019 року. А 28 лютого цього ж року було укладено договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту від 28.02.2019, укладений між Львівською міською радою і Європейським банком реконструкції та розвитку. ЄБРР організовує пакет фінансування в сумі до 17,5 млн. євро на придбання до 50 нових тролейбусів, який складається з 13-річного кредиту ЄБРР в сумі до 15 млн євро і кредиту Фонду чистих технологій в сумі до 2,5 млн. євро.

Львов приобретет 50 троллейбусов местного производителя. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

На последней сессии Львовского городского совета принято постановление “Об утверждении кредитного договора от 18.01.2019, заключенного между ЛКП “Львовэлектротранс” и Европейским банком реконструкции и развития и Договора гарантии, возмещение и поддержки проекта от 28.02.2018, заключенного между Львовским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития “.

Согласно заключенным договорам, Львов приобретет 50 новых троллейбусов местного производителя ООО “Совместное украинского-немецкое предприятие “Электронтранс” (Украина) и ПАО “Концерн-Электрон” (Украина). Первые 10 троллейбусов город должен получить через полгода. Продолжительность контракта 44 недели после получения авансового платежа поставщиком.

Напомним, кредитный договор между ЛКП “Львовэлектротранс” и Европейским банком реконструкции и развития по реализации проекта модернизации общественного троллейбусного транспорта в г. Львов заключен 18 января 2019. А 28 февраля этого же года был заключен договор гарантии, возмещение и поддержки проекта от 28.02.2019, заключенный между Львовским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития. ЕБРР организует пакет финансирования в сумме до 17,5 млн евро на приобретение до 50 новых троллейбусов, состоящий из 13-летнего кредита ЕБРР в сумме до 15 млн и кредита Фонда чистых технологий в сумме до 2,5 млн евро.


А поділитися?