Львів визнали світовою туристичною дестинацією

logo


Львів увійшов у ТОП 100 туристичних дестинацій світу 2018 року за щорічним рейтингом Euromonitor International. Львів посів 80-ту позицію в рейтингу найпопулярніших міст світу за оцінкою чисельності притоку міжнародних туристів. У першій п’ятірці рейтингу — Гонконг, Бангкок, Лондон, Сінгапур і Макао. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Місто Львів — єдине місто України, яке потрапило в щорічний рейтинг Euromonitor International — 100 туристичних дестинацій світу 2018 року. Слідом за Львовом — Франкфурт, Порто, Стокгольм та ще багато великих міст.

“Минулого року ми прийняли у Львові близько 2 млн 900 тис туристів. В середньому турист перебуває у Львові два з половиною дні, в середньому за день люди витрачають орієнтовно 85 дол. Ми виходимо на суму більше 600 млн доларів, а це орієнтовно 17 млрд грн — це ті кошти, які інвестуються в економіку міста. Малий, середній бізнес активно розвивається, створюються нові робочі місця — ось це та користь, яку місто має від туризму, тому що 10% грошей світу крутяться в туризмі”.

Міський голова Львова Андрій Садовий

За класифікацією Euromonitor International, міжнародні туристи — це люди, які перебувають в іншій країні принаймні впродовж 24 годин, але не більш як 12 місяців. Ціллю подорожі може бути як бізнес, так і відпочинок, відвідини друзів чи родичів тощо. За даними рейтингу, очікується, що до кінця поточного року Львів відвідає більш як 2 мільйони 700 тисяч туристів. За останні роки місто показує стійке зростання кількості туристів: у 2017 приріст становив 0,2%, а вже у 2018 — 4%. Крім того, за період 2012−2017 років Львову вдалося піднятись на 51 позицію даного рейтингу.

Довідка SQ. Міжнародна компанія Euromonitor International — це світовий лідер в галузі глобальної стратегічної інформації та аналітичних досліджень за окремими галузями, країнами і споживачами. Ця незалежна компанія світового рівня, що базується в Лондоні, спеціалізуються у сфері міжнародних стратегічних досліджень споживчих ринків.

Львов вошел в ТОП 100 туристических дестинаций мира 2018 года по ежегодному рейтингу Euromonitor International. Львов занял 80-ю позицию в рейтинге самых популярных городов мира по оценке численности притока международных туристов. В первой пятерке рейтинга – Гонконг, Бангкок, Лондон, Сингапур и Макао. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Город Львов – единственный город Украины, который попал в ежегодный рейтинг Euromonitor International – 100 туристических дестинаций мира 2018 года. Вслед за Львовом – Франкфурт, Порто, Стокгольм и еще много больших городов.

“В прошлом году мы приняли во Львове около 2 млн 900 тыс туристов. В среднем турист находится во Львове два с половиной дня, в среднем за день люди тратят ориентировочно 85 долл. Мы выходим на сумму более 600 млн долларов, а это ориентировочно 17 млрд грн – это те средства, которые инвестируются в экономику города. Малый, средний бизнес активно развивается, создаются новые рабочие места – такую пользу город получает от туризма, так как 10% денег мира крутятся в туризме”.
Городской голова Львова Андрей Садовый

По классификации Euromonitor International, международные туристы – это люди, которые находятся в другой стране по крайней мере в течение 24 часов, но не более 12 месяцев. Целью путешествия может быть как бизнес, так и отдых, посещение друзей или родственников и тому подобное. По данным рейтинга, ожидается, что к концу текущего года Львов посетит более 2 миллионов 700 000 туристов. За последние годы город показывает устойчивый рост количества туристов: в 2017 прирост составил 0,2%, а уже в 2018 – 4%. Кроме того, за период 2012-2017 годов Львову удалось подняться на 51 позицию данного рейтинга.

Справка SQ. Международная компания Euromonitor International – мировой лидер в области глобальной стратегической информации и аналитических исследований по отдельным отраслям, странам и потребителями. Эта независимая компания мирового уровня, базирующаяся в Лондоне, специализирующихся в области международных стратегических исследований потребительских рынков.