Львівська асоціація велосипедистів висловилася щодо реконструкції вулиці С. Бандери

logo
153717_lvivska_asociacija_velosipedistiv_vislovi.jpeg


29.11.2017, 11:18

ассоциация велосипедистов, обращение, улица Степана БандерыЛьвівська асоціація велосипедистів оприлюднила звернення щодо ініційованого депутатами Львівської міської ради громадського слухання про ремонт вулиці Степана Бандери. 

Нагадаємо, громадські слухання про ремонт вул. Степана Бандери відбулися 24 листопада 2017 року. Обговорення відбувались в межах проекту “Вулиця для всіх”, який реалізовує Інститут міста за фінансової і експертної підтримки міста Лейпциг (Німеччина). Зі всім процесом можна ознайомитись на сайті проекту: http://street4all.org.ua. Основним результатом проекту на даному етапі став передпроектний ескізний план, який виконав ЛКП “Інститут просторового розвитку”.

Під час слухань, частина людей, серед яких багато мешканців вулиці Бандери, почувши про ідею заміни на проїжджій частині бруківки на асфальтобетон, почали вимагати збереження існуючої бруківки. В результаті на слуханнях були прийняті наступні пропозиції, які увійшли у резолюцію: рекомендувати Львівській міській раді визнати проект ремонту вулиці Степана Бандери “Вулиця для всіх” незадовільним та розробити новий проект. Він має передбачати збереження чотирьох смуг для транспорту на проїжджій частині, всіх дерев, які є зараз, розміщення трамвайних рейок попід бордюром й заборону розміщення реклами вздовж вулиці. Також проголосували за те, щоб зберегти рух приватного транспорту на ділянці перед собором Ольги та Єлизавети. Пропозиція облаштувати велоінфраструктуру на вулиці С. Бандери не набрала достатньої підримки.

Асоціація наголошує, що вимоги прийнятої резолюції суперечать одна одній. Так, якщо зробити запропоновані 4 смуги для транспорту, то проїжджа частина вулиці Степана Бандери матиме замість 11 м – 15 м. За таких умов жодне дерево не вдасться зберегти.

Найбільш компромісним варіантом ЛАВ вважає перший з трьох запропонованих варіантів. Він передбачає створення двох смуг для руху громадського транспорту спільно з автомобілями та дві велосмуги шириною 1,85м по обидва боки дороги. За велосмугами, між деревами, розміщені паркомісця та зберігаються достатньо широкі тротуари.

“Так, це рішення не є ідеальним з точки зору велосипедиста. Найкращим типом велоінфраструктури, є все ж таки повністю відділена велодоріжка. Але ми свідомі того, що у стиснених умовах вулиці цього неможливо реалізувати, суттєво не зачіпивши чиїхось інтересів. Тому перший варіант вважаємо найкращим компромісом. Щодо покриття велосмуг, ми наполягаємо, що це має бути гладке покриття. Найкращим варіантом є однозначно рівновкладений асфальт. Можливе використання безшовної плитки (римський камінь, для прикладу), хоча цього краще уникати. Таке рішення не є придуманим у Львові, а часто застосовується у різних містах Європи на вулицях, схожих до Бандери”, – зазначається у зверненні.

Львовская ассоциация велосипедистов обнародовала обращение в отношении инициированного депутатами Львовского городского совета общественного слушания по поводу ремонта улицы Степана Бандеры. 

Напомним, общественные слушания по ремонту ул. Степана Бандеры состоялись 24 ноября 2017 года. Обсуждение происходили в рамках проекта “Улица для всех”, который реализует Институт города при финансовой и экспертной поддержки города Лейпциг (Германия). Со всем процессом можно ознакомиться на сайте проекта: http://street4all.org.ua. Основным результатом проекта на данном этапе стал предпроектный эскизный план, который выполнил ЛКП “Институт пространственного развития”.

Во время слушаний, часть людей, среди которых много жителей улицы Бандеры, услышав об идее замены на проезжей части брусчатки на асфальтобетон, стали требовать сохранение существующей мостовой. В результате на слушаниях были приняты следующие предложения, которые вошли в резолюцию: рекомендовать Львовскому городскому совету признать проект ремонта улицы Степана Бандеры “Улица для всех” неудовлетворительным и разработать новый проект. Он должен предусматривать сохранение четырех полос для транспорта на проезжей части, всех деревьев, которые сейчас есть, размещение трамвайных рельсов под бордюром и запрет размещения рекламы вдоль улицы. Также проголосовали за то, чтобы сохранить движение частного транспорта на участке перед собором Ольги и Елизаветы. Предложение обустроить велоинфраструктуру на улице С. Бандеры не набрала достаточной поддержки.

Ассоциация отмечает, что требования принятой резолюции противоречат друг другу. Так, если сделать предложены 4 полосы для транспорта, то проезжая часть улицы Степана Бандеры будет вместо 11 м – 15 м. При таких условиях ни одно дерево не удастся сохранить.

Наиболее компромиссным вариантом ЛАВ считает первый из трех предложенных вариантов. Он предусматривает создание двух полос для движения общественного транспорта совместно с автомобилями и две велополосы шириной 1,85м с обеих сторон дороги. За велополосами, между деревьями, размещены паркоместа и сохранятся достаточно широкие тротуары.

“Да, это решение не является идеальным с точки зрения велосипедиста. Лучшим типом велоинфраструктуры, все же является полностью отделенная велодорожка. Но мы понимаем, что в стесненных условиях улицы этого невозможно реализовать, существенно не задев чьих-то интересов. Поэтому первый вариант считаем лучшим компромиссом. Относительно покрытия велополос, мы настаиваем, что это должно быть гладкое покрытие. Лучшим вариантом является однозначно ровноуложенный асфальт. Возможно использование бесшовной плитки (римский камень, например), хотя этого лучше избегать. Такое решение не является придуманным во Львове, а часто применяется в различных городах Европы на улицах, подобных Бандеры”, – отмечается в обращении.


А поділитися?