Львівська політехніка потрапила до переліку найкрасивіших вишів України

logo
148722_lvivska_politehnika_potrapila_do_pereliku.jpeg


08.11.2017, 14:31

Львовская политехника, рейтингЛьвівська політехніка потрапила до ще одного переліку найкрасивіших навчальних закладів України. Про це повідомляється на сайті Львівської політехніки. 

В Україні найстарішим закладам освіти – кілька століть. Засновані у давнину, ці виші розвивалися не тільки в освітній сфері. Адже часто вищі навчальні заклади з роками ставали й архітектурними пам’ятками.

Сайт IGotoWorld.com підготував фотографії найкрасивіших вишів України.

Бердянський державний педагогічний університет
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Запорізький національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Національний університет “Києво-Могилянська академія”
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний університет “Львівська політехніка”
Українська академія банківської справи (Суми)
Харківський національний університет радіоелектроніки
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Харків)
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Національний університет “Львівська політехніка” – величний приклад віденського історизму в місті Лева. Ця чудова споруда другої половини ХІХ століття поєднує в собі архітектуру та скульптуру.  До слова, Львівська політехніка – п’ята у рейтингу найкрасивіших вишів України “Університети, біля яких не гріх зробити селфі” від молодіжного порталу “Студвей”.

Львовская политехника попала в еще один список самых красивых учебных заведений Украины. Об этом сообщается на сайте Львовской политехники. 

В Украине старейшим учебным заведениям – несколько веков. Основанные в древности, эти вузы развивались не только в образовательной сфере. Ведь часто высшие учебные заведения с годами становились и архитектурными достопримечательностями. Сайт IGotoWorld.com подготовил фотографии красивых вузов Украины.

Бердянский государственный педагогический университет

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко

Запорожский национальный университет

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского”

Национальный университет “Киево-Могилянская академия”

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Национальный университет “Львовская политехника”

Украинская академия банковского дела (Сумы)

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков)

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Национальный университет “Львовская политехника” – величественный пример венского историзма в городе Льва. Эта замечательная постройка второй половины XIX века сочетает в себе архитектуру и скульптуру. К слову, Львовская политехника – пятая в рейтинге самых красивых вузов Украины “Университеты, у которых не грех сделать селфи” от молодежного портала “Студвей”.


А поділитися?