Львівські школи не захищені від пожежі

logo
201115_lvivski_shkoli_ne_zahiweni_vid_pozhezhi.png


У Головному управлінні ДСНС України у Львівській області відбулось засідання обласної комісії ТЕБ і НС, на якому, зокрема, розглядалося питання перевірок стану безпеки у навчальних закладах Львова. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Львівській області.

У середу, 18 липня, у приміщенні ГУ ДСНС України у Львівській області відбулось засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Як розповів заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям – начальник відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України у Львівській області Орест Галонько, з кінця березня до кінця червня фахівці ДСНС Львівщини перевірили стан техногенної та пожежної безпеки у 1797 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, 127 торгівельних підприємствах, культурно-видовищних і дозвіллєвих закладах та 134 закладах охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням.

Найбільш розповсюдженими порушеннями  правил пожежної безпеки у таких закладах є відсутність систем пожежної автоматики, сигнали спрацювання систем пожежної автоматики не виведені на пульти пожежного спостереження, шляхи евакуації є захаращеними або не відповідають вимогам пожежної безпеки.

Під час перевірок часто можна було виявити, як електромережа експлуатується із порушенням вимог правил улаштування електромереж, а силові та освітлювальні електромережі не перевіряються на опір ізоляції, що може безпосередньо призвести до виникнення пожеж.

“693 освітні заклади не в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння, тобто, вогнегасниками, а в 850  закладах вогнегасники не пройшли необхідного обслуговування. На 101 об’єкті освіти виявлено, що внутрішній протипожежний водопровід несправний або шафи пожежних кранів не укомплектовані інвентарем для подачі води. Ще на 1306 об’єктах дерев’яні конструкції не оброблені вогнезахисним розчинами або не обладнані пристроями від прямих попадань блискавки”, – зазначив Орест Галонько. 

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 2024 керівників та відповідальних посадових осіб. Також за результатами проведених перевірок підготовлено позовні заяви до суду по 21 об’єкту.

В Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области состоялось заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором, в частности, рассматривался вопрос проверок состояния безопасности в учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области.

В среду, 18 июля, в помещении ГУ ГСЧС Украины во Львовской области состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как рассказал заместитель начальника управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций – начальник отдела пожарной безопасности ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Орест Галонько, с конца марта до конца июня специалисты ГСЧС Львовщины проверили состояние техногенной и пожарной безопасности в 1797 дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях, 127 торговых предприятиях, культурно-зрелищных и досуговых учреждениях и 134 учреждениях здравоохранения со стационарным лечением.

Наиболее распространенными нарушениями правил пожарной безопасности в таких заведениях является отсутствие систем пожарной автоматики, сигналы срабатывания систем пожарной автоматики не выведены на пульты пожарного наблюдения, пути эвакуации загромождены или не соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Во время проверок часто можно было обнаружить, как электросеть эксплуатируется с нарушением требований правил устройства электросетей, а силовые и осветительные электросети не проверяются на сопротивление изоляции, что может непосредственно привести к возникновению пожаров.

“693 образовательных учреждения не в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения, то есть огнетушителями, а в 850 заведениях огнетушители не прошли необходимого обслуживания. На 101 объекте образования выявлено, что внутренний противопожарный водопровод неисправен или шкафы пожарных кранов не укомплектованы инвентарем для подачи воды. Еще в 1306 объектах деревянные конструкции не обработаны огнезащитным растворами или не оборудованы устройствами от прямых попаданий молнии”, – отметил Орест Галонько.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГСЧС мероприятий к административной ответственности привлечены 2024 руководителей и ответственных должностных лиц. Также по результатам проведенных проверок подготовлено исковые заявления в суд по 21 объекту.


А поділитися?