Львівського суддю-випивоху відсторонили від посади

logo


Львівського суддю відсторонили від посади через часті затримання нетверезим за кермом. Зеновія Макойду позбавили доплат і відправили на курси з суддівської етики. Про це повідомляє ZAXID.NET. 

Суддю Апеляційного суду Львівської області Зеновія Макойду відправили на двомісячний курс підвищення кваліфікації через непоодинокі випадки затримання його нетверезим за кермом. У прийнятому 4 грудня рішенні Вищої ради правосуддя вказано, що зі скаргою на суддю звернувся начальник управління СБУ у Львівській області Олександр Ткачук.

У зверненні СБУ згадано три випадки, коли Зеновія Макойду підозрювали у керуванні автомобілем у нетверезому стані. При цьому в усіх цих випадках судді вдавалося уникати відповідальності.

Перший випадок стався ще у листопаді 2011 року, коли автомобіль Зеновія Макойди протаранив шлагбаум котеджного містечка у Солонці біля Львова. Тоді правоохоронці офіційно заявляли, що за кермом авто був не суддя Макойда, але у листі СБУ до Вищої ради правосуддя вказано, що поліцейські склали протокол не на того чоловіка, про якого говорили очевидці.

Інший випадок стався у квітні 2014 року, коли самого Зеновія Макойду зупинили посеред ночі на вул. Липова Алея. На нього тоді склали протокол за керування авто у нетверезому стані, але Стрийський міськрайонний суд згодом закрив цю справу через закінчення термінів притягнення до адмінвідповідальності (при цьому суд підтвердив вину водія).

Із таким самим результатом закінчилася і третя історія, згадана у скарзі СБУ: втретє Зеновія Макойду виявили нетверезим у листопаді 2016 року, коли він посеред ночі просто зупинив свій автомобіль на зустрічній смузі. Тоді у нього зафіксували десятикратне перевищення допустимої норми алкоголю в крові, але в лютому 2017 року цю справу закрили через закінчення термінів (і цього разу суд підтвердив, що водій був нетверезим).

У Вищій раді правосуддя заявили, що за випадки 2011 та 2014 року вже пізно притягати до відповідальності, оскільки за дисциплінарні проступки суддю можуть покарати не пізніше трьох років з моменту вчинення порушення. Але за інцидент 2016 року Зеновію Макойді таки доведеться відповідати.

“Встановлені під час розгляду дисциплінарної справи обставини свідчать про недотримання суддею Макойдою З.М. правил етичної поведінки, а керування ним транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що встановлено судом, свідчить про недотримання норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду. Суддя Макойда З.М. допустив поведінку, що підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі”.

Йдеться у рішенні Вищої ради правосуддя

У підсумку Зеновія Макойду вирішили на два місяці відсторонити від посади, позбавивши доплат до зарплати, і відправити до Національної школи суддів для проходження курсу з суддівської етики. Після завершення курсу Зеновій Макойда має також успішно пройти тестування, щоб продовжити свою роботу у Апеляційному суді Львівської області.

Цікаво, що у лютому 2017 року під тиском пікетувальників Зеновій Макойда написав заяву на звільнення. Щоправда цей випадок був пов’язаний не із затриманням поліцією, а через те, що колегія суддів, головуючим в якій і був Макойда, замість арешту відпустила під заставу Дмитра Гаврилюка – обвинуваченого в організації замаху на бізнесмена Богдана Копитка. Попри це Зеновій Макойда досі є суддею Апеляційного суду Львівщини.

Львовского судью отстранили от должности из-за частого задержания нетрезвым за рулем. Зиновия Макойду лишили доплат и отправили на курсы по судейской этики. Об этом сообщает ZAXID.NET. 

Судью Апелляционного суда Львовской области Зиновия Макойду отправили на двухмесячный курс повышения квалификации из-за отдельных случае задержания его нетрезвым за рулем. В принятом 4 декабря решением Высшего совета правосудия указано, что с жалобой на судью обратился начальник управления СБУ во Львовской области Александр Ткачук.

В обращении СБУ упомянуто три случая, когда Зиновия Макойду подозревали в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. При этом во всех этих случаях судьи удавалось избегать ответственности.

Первый случай произошел в ноябре 2011 года, когда автомобиль Зиновия Макойды протаранил шлагбаум коттеджного городка в Солонцы возле Львова. Тогда правоохранители официально заявляли, что за рулем авто был не судья Макойда, но в письме СБУ в Высший совет правосудия указано, что полицейские составили протокол не на того человека, о котором говорили очевидцы.

Другой случай произошел в апреле 2014 года, когда самого Зиновия Макойду остановили посреди ночи на ул. Липовая Аллея. На него тогда составили протокол за м авто в нетрезвом состоянии, но Стрыйский городской суд впоследствии закрыл это дело из-за истечения сроков привлечения к административной ответственности (при этом суд подтвердил вину водителя).

С таким же результатом закончилась и третья история, упомянутая в жалобе СБУ: в третий раз Зиновия Макойду обнаружили нетрезвым в ноябре 2016 года, когда он посреди ночи просто остановил свой автомобиль на встречной полосе. Тогда у него зафиксировали десятикратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови, но в феврале 2017 года это дело закрыли из-за истечения сроков (и на этот раз суд подтвердил, что водитель был нетрезв).

В Высшем совете правосудия заявили, что за случаи 2011 и 2014 уже поздно привлекать к ответственности, поскольку за дисциплинарные проступки судью могут наказать не позднее трех лет с момента совершения нарушения. Но за инцидент 2016 года Зеновию Макойде таки придется отвечать.

“Установленные во время рассмотрения дисциплинарного дела обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении судьей Макойда З.М. правил этического поведения, а именно – управление им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что установлено судом, свидетельствует о несоблюдении норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду. Судья Макойда З.М. допустил поведение, подрывающее авторитет правосудия, в частности в вопросах морали”.

Говорится в решении Высшего совета правосудия

В итоге Зиновия Макойду решили на два месяца отстранить от должности, лишив доплат к зарплате, и отправить в Национальную школу судей для прохождения курса по судейской этике. После завершения курса Зиновий Макойда должен также успешно пройти тестирование, чтобы продолжить свою работу в Апелляционном суде Львовской области.

Интересно, что в феврале 2017 под давлением пикетчиков Зиновий Макойда написал заявление на увольнение. Правда этот случай был связан не с задержанием полицией, а потому что коллегия судей, председательствующим в которой и был Макойда, вместо ареста отпустили под залог Дмитрия Гаврилюка – обвиняемого в организации покушения на бизнесмена Богдана Копитка. Несмотря на это Зиновий Макойда до сих пор является судьей Апелляционного суда Львовской области.