Майже 93% львів’ян пишаються тим, що є мешканцями міста Лева

logo


18.12.2017, 10:24

Львов, уровень удовлетворенности, исследованиеКоманда Інституту міста презентувала результати аналітичного дослідження “Якість життя у Львові’17”. Це комплексне аналітичне дослідження, проведене в рамках проекту “Громади в дії” за підтримки програми Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

“Цей моніторинг вже втретє має на меті простежити динаміку основних показників якості життя у Львові, а саме: освіта, медицина, транспорт, соціальне самопочуття, екологія, благоустрій, культура та дозвілля. Додамо, що індикатори якості життя мешканців міста – це відображення діяльності управлінців міста. Адже саме мешканці є основними користувачами послуг, що надаються органами місцевого самоврядування. Тому думка громадськості, критика чи похвала, є важливими критеріями оцінки роботи кожного муніципалітету”, – зазначили організатори.

Оцінка комфорту міського середовища – стан інфраструктури та якість надання послуг в таких сферах, як благоустрій, транспорт, охорона здоров’я, освіта, дозвілля, безпека, умови для життя в місті загалом.

Оцінка особистісного комфорту – рівень задоволеності мешканців власним матеріальним та соціальним благополуччям.

За результатами дослідження, мешканці оцінили якість життя у Львові як 3,31. Майже 93% пишаються тим, що є мешканцями міста Лева. Загалом респонденти вище оцінюють сферу послуг, ніж стан інфраструктури. Найвище оцінено індекси у сфері дозвілля та освіти, а найнижче – у сфері благоустрою та екології міста. У структурі індексу про соціальне благополуччя є незначне зменшення задоволеності психологічним та соціальним самопочуттям. Більшість мешканців довіряють релігійним установам (74%) та патрульній поліції (54%). Приблизно 55% задоволені тим, як проводять своє дозвілля. Майже половину часу (47%, 2016 року – 39%) мешканці витрачають на роботу, і лише 21% на відпочинок.

Результати дослідження можна подивитися тут. 

Команда Института города представила результаты аналитического исследования “Качество жизни во “Львове-17”. Это комплексное аналитическое исследование, проведенное в рамках проекта “Громады в действии” при поддержке программы Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

“Этот мониторинг уже в третий раз ставит цель проследить динамику основных показателей качества жизни во Львове: образование, медицина, транспорт, социальное самочувствие, экология, благоустройство, культура и досуг. Добавим, что индикаторы качества жизни жителей города – это отражение деятельности управленцев города. Ведь именно жители являются основными пользователями услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. Поэтому мнение общественности, критика или похвала являются важными критериями оценки работы каждого муниципалитета”, – отметили организаторы.

Оценка комфорта городской среды – состояние инфраструктуры и качество предоставления услуг в таких сферах, как благоустройство, транспорт, здравоохранение, образование, досуг, безопасность, условия для жизни в городе в целом.

Оценка личностного комфорта – уровень удовлетворенности жителей собственным материальным и социальным благополучием.

По результатам исследования, жители оценили качество жизни во Львове как 3,31. Почти 93% гордятся тем, что являются жителями города Льва. В целом респонденты выше оценивают сферу услуг, чем состояние инфраструктуры. Выше оценены индексы в сфере досуга и образования, а самый низкий – в сфере благоустройства и экологии города. В структуре индекса о социальном благополучии есть незначительное уменьшение удовлетворенности психологическим и социальным самочувствием. Большинство жителей доверяют религиозным учреждениям (74%) и патрульной полиции (54%). Примерно 55% довольны тем, как проводят свой досуг. Почти половину времени (47%, 2016 года – 39%) жители тратят на работу, и только 21% на отдых.

Результаты исследования можно посмотреть здесь.