Мінеральні джерела в Моршині виставили на приватизацію

logo


Львівський ювелірний завод та кілька мінеральних джерел в Моршині виставили на приватизацію. Про це повідомляє ZAXID.NET. 

Кабінет міністрів передав Фонду державного майна (ФДМУ) для подальшої приватизації 76 державних підприємств та єдиних майнових комплексів. Серед них є кілька об’єктів у Львові та області.

Як повідомив голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, терміни, коли це майно виставлять на аукціон, наразі не окреслені. Нині спеціалісти фонду аналізують стан підприємств перед продажем.

“Після опрацювання документів та підготовки максимально відкритої інформації про ці об’єкти планується виставити їх на аукціони ProZorro.Продажі”, – зазначив голова Фонду держмайна.

До приватизаційного переліку потрапив Львівський державний ювелірний завод. Це останній великий ювелірний завод, який донині залишався у власності держави. На підприємстві, яке заснували 1944 року, виготовляють прикраси із золота та срібла, а також з недорогоцінних металів.

Також планують продати приватному інвесторові єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівське спеціальне конструкторське бюро “Топаз”. КБ було створене 1973 року як провідна установа з проектування та виготовлення обладнання в ювелірній галузі. Наразі “Топаз” співпрацює з Національним банком і Міністерством оборони та виготовляє пам’ятні монети, державні нагородні знаки та медалі.

Іще одне підприємство у переліку – державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств “Львівдіпронафтохім”. Т

Окрім того, уряд запланував продати цехи для виварювання солі та кілька мінеральних свердловин у місті Моршині і селі Баня Лисовицька Стрийського району з допоміжними будівлями. Зокрема, у приватизаційному переліку опинилась сільська свердловина № 6 із джерелом мінеральної води, котра є гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення. Більшість цих свердловин у Моршині нині активно не експлуатують, вони містять лікувальну ропу, яку використовують для ванн та для пиття у розведеному вигляді.

Також на приватизацію віддадуть єдиний майновий комплекс державного підприємства “Львівський дослідний завод Національної академії наук України”.

Раніше Кабінет міністрів скасував урядову заборону щодо приватизаці цих об’єктів.

Львовский ювелирный завод и несколько минеральных источников в Моршине выставили на приватизацию. Об этом сообщает ZAXID.NET. 

Кабинет министров передал Фонду государственного имущества (ФГИУ) для дальнейшей приватизации 76 государственных предприятий и единых имущественных комплексов. Среди них есть несколько объектов во Львове и области.

Как сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко, сроки, когда это имущество выставят на аукцион, пока не очерчены. Сейчас специалисты фонда анализируют состояние предприятий перед продажей.

“После обработки документов и подготовки максимально открытой информации об этих объектах планируется выставить их на аукционы ProZorro.Продажи”, – отметил председатель Фонда госимущества.

В приватизационный перечень попал Львовский государственный ювелирный завод. Это последний крупный ювелирный завод, который по сей день оставался в собственности государства. На предприятии, которое основали в 1944 году, изготавливают украшения из золота и серебра, а также из недрагоценных металлов.

Также планируется продать частному инвестору единый имущественный комплекс государственного предприятия “Львовское специальное конструкторское бюро “Топаз”. КБ было создано в 1973 году как ведущая организация по проектированию и изготовлению оборудования в ювелирной отрасли. Сейчас “Топаз” сотрудничает с Национальным банком и Министерством обороны и производит памятиые монеты, государственные наградные знаки и медали.

Еще одно предприятие в списке – государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий “Львовгипронефтехим”.

Кроме того, правительство запланировало продать цеха для вываривания соли и несколько минеральных скважин в городе Моршине и селе Баня Лисовицкая Стрыйского района с вспомогательными зданиями. В частности, в приватизационном перечне оказалась сельская скважина № 6 с источником минеральной воды, которая является гидрологической памятником природы местного значения. Большинство этих скважин в Моршине сейчас активно не эксплуатируют, они содержат лечебный рассол, которую используют для ванн и для питья в разведенном виде.

Также на приватизацию отдадут единый имущественный комплекс государственного предприятия “Львовский опытный завод Национальной академии наук Украины”.

Ранее Кабинет министров отменил правительственную запрет на приватизаций этих объектов.