На кордоні вилучили поліграфічний шедевр

logo


Львівські митники поповнили бібліотеку ім. Стефаника раритетними виданнями. Про це повідомляє ГУ ДФС України у Львівській області.

20 томів видання “Большая Енциклопедія” 1901-1905 рр. (С.Петербург), а також том підручника “Промышленная архитектура” 1935 р. працівники Львівської митниці ДФС передали Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника.

Ці видання становлять історичну та культурну цінність. Згідно з висновком експерта з огляду на культуру книговидання енциклопедія є шедевром поліграфічного виробництва, а з літературно-довідкової точки зору – це якісне джерело знань. Комплекти такої енциклопедії в добре збереженому стані є великою рідкістю і високо цінуються завдяки багатій ілюстрованості.

Свого часу ці видання працівники митниці затримали при спробі незаконного переміщення через митний кордон України.

Всі конфісковані книги передані до бібліотеки, будуть описані, збережені та доступні користувачам.

Львовские таможенники пополнили библиотеку им. Стефаника раритетными изданиями. Об этом сообщает ГУ ГФС Украины во Львовской области.

20 томов издания “Большая Энциклопедия” 1901-1905 гг. (Санкт-Петербург), а также том учебника “Промышленная архитектура” 1935 работники Львовской таможни ГФС передали Львовской национальной научной библиотеке Украины имени В. Стефаника.

Эти издания составляют историческую и культурную ценность. Согласно заключению эксперта, учитывая культуру книгоиздания, энциклопедия является шедевром полиграфического производства, а с литературно-справочной точки зрения – это качественный источник знаний. Комплекты такой энциклопедии в хорошо сохранившемся состоянии является большой редкостью и высоко ценятся благодаря богатой илюстрованости.

В свое время эти издания работники таможни задержали при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Украины.

Все конфискованные книги переданы в библиотеки, будут описаны, сохранены и доступны пользователям.