На Львівщині назвали середній дохід львівської сім’ї

logo


Головне управління статистики у Львівській області назвало розмір та джерела доходів домогосподарств Львівської області. 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, середньомісячні загальні доходи пересічного домогосподарства Львівської області у 2017 році становили 9189 грн.

Основним джерелом ресурсів домогосподарств була оплата праці, частка якої становила 59%. Вагомою складовою доходів домогосподарств є пенсії, стипендії та соціальні допомоги (включаючи пільги та субсидії), на які припало 18% сукупних ресурсів пересічного домогосподарства, доходи від особистого підсобного господарства та від самозаготівель становили 4%.

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2017 році становили 8170 грн. Найбільш вагома стаття витрат домогосподарств – на харчування (57%). На купівлю непродовольчих товарів та послуг припало 39% усіх витрат, з них на оплату житла, комунальних продуктів та послуг – 13%.

Щоб не відчувати себе бідними, 56% домогосподарств вважали, що їх грошовий дохід повинен становити від шести до дев’яти тисяч гривень на одну особу в місяць, 14% – від десяти до дванадцяти тисяч гривень та ще 14% – понад шістнадцять тисяч гривень.

Главное управление статистики во Львовской области назвало размер и источники доходов домохозяйств Львовской области. 

По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, среднемесячные общие доходы рядового домохозяйства Львовской области в 2017 году составили 9189 грн.

Основным источником ресурсов домохозяйств была оплата труда, доля которой составила 59%. Весомой составляющей доходов домохозяйств является пенсии, стипендии и социальные пособия (включая льготы и субсидии), на которые пришлось 18% совокупных ресурсов рядового домохозяйства, доходы от личного подсобного хозяйства и от самозаготовок составляли 4%.

Среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства в 2017 году составили 8170 грн. Наиболее весомая статья расходов домохозяйств – на питание (57%). На покупку непродовольственных товаров и услуг пришлось 39% всех расходов, из них на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг – 13%.

Чтобы не чувствовать себя бедными, 56% домохозяйств считали, что их денежный доход должен составлять от шести до девяти тысяч гривен на одного человека в месяц, 14% – от десяти до двенадцати тысяч гривен и еще 14% – более шестнадцать тысяч гривен.