На Львівщині неправильно нараховували квартплату

logo
150283_na_lvivwini_nepravilno_narahovuvali_kvart.jpeg


15.11.2017, 09:25

квартплата, ГоспотребслужбаНа Львівщині завищували житлові тарифи. Фахівці відділу контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області забезпечили повернення споживачам зайвонарахованих коштів у сумі 63,8 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.

З метою захисту законних прав громадян Держпродспоживслужби проводить позапланові заходи нагляду (контролю) з питань дотримання порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін за обґрунтованими зверненнями громадян та погодженнями Державної регуляторної служби України (надалі – ДРСУ).

Під час перевірок порушення державної дисципліни цін встановлено у 83,3% із перевірених суб’єктів господарювання. Слід зазначити, що основна питома вага порушень держдисціпліни цін  пов’язана з порушенням застосування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. До підприємств-порушників застосовано адміністративно-господарських санкцій на суму 19244,54 грн., в т.ч. вилучено у дохід бюджету необґрунтовано отриману виручку і штрафів на суму  9773,49 грн. По наслідках перевірок складено 4 приписи щодо усунення порушень державної дисципліни цін та приведення цін/тарифів у відповідність до вимог чинного законодавства, а також зобов’язано повернути кошти споживачам на загальну суму 63 835,45 грн.

Окрім того, спеціалісти відділу приймали участь у роботі облдержадміністрації в частині забезпечення встановлення економічно-обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги 89 житлово-комунальних підприємств області. За даними Держпродспоживслужби, у більшості підприємств тарифи не відповідали економічно-обгрунтованому рівню, що суперечить ЗУ “Про житлово-комунальні послуги”. За результатами засідань представникам органів місцевого самоврядування та керівникам підприємств рекомендовано привести тарифи до економічно-обгрунтованого рівня з дотриманням відповідних нормативно-правових актів, в тому числі вимог постанов КМУ №869 від 01.06.2011 та №1010 від 26.07.2006.

На Львовщине завышали квартплату. Специалисты отдела контроля по регулируемым ценам Главного управления Держпродспоживслужбы во Львовской области обеспечили возвращение потребителям излишне насчитанных средств в сумме 63,8 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области.

С целью защиты законных прав граждан Госпродпотребслужбы проводит внеплановые мероприятия надзора (контроля) по вопросам соблюдения порядка формирования, установления и применения государственных регулируемых цен по обоснованным обращениям граждан и согласованию Государственной регуляторной службы Украины (далее – ГРСУ).

Во время проверок нарушения государственной дисциплины цен установлено в 83,3% из проверенных субъектов хозяйствования. Следует отметить, что основной удельный вес нарушений держдисциплины цен связан с нарушением применения тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий. К предприятиям-нарушителям применены административно-хозяйственные санкции на сумму 19244,54 грн., в т.ч. изъято в доход бюджета необоснованно полученную выручку и штрафы на сумму 9773,49 грн. По результатам проверок составлено 4 предписания по устранению нарушений государственной дисциплины цен и приведения цен/тарифов в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также обязано вернуть средства потребителям на общую сумму 63 835,45 грн.

Кроме того, специалисты отдела принимали участие в работе облгосадминистрации в части обеспечения установления экономически обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги 89 жилищно-коммунальных предприятий области. По данным Госпродпотребслужбы, в большинстве предприятий тарифы не соответствовали экономически обоснованному уровню, что противоречит ЗУ “О жилищно-коммунальных услугах “. По результатам заседаний представителям органов местного самоуправления и руководителям предприятий рекомендовано привести тарифы к экономически обоснованному уровню с соблюдением соответствующих нормативно-правовых актов, в том числе требований постановлений КМУ №869 от 01.06.2011 и №1010 от 26.07.2006.


А поділитися?