На Львівщині судили призовника, який відмовився служити

logo
200902_na_lvivwini_sudili_prizovnika_jakij_vidmo.png


На Львівщині судили призовника, який відмовився проходити строкову військову службу. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Призовник у встановленому порядку пройшов медичний огляд в Жидачівському районному військовому комісаріаті Львівської області, та його визнано придатним до проходження військової служби. 15.03.2018 року він отримав повістку про прибуття на 10.05.2018 року до Жидачівського РВК для відправки на обласний збірний пункт Львівського обласного військового комісаріату, звідки в подальшому він мав відбути для проходження строкової військової служби у складі команди к/65/93/04, яку останній отримав під особистий підпис.

Проте, не маючи на те поважних причин та правових підстав на відстрочку від призову на строкову військову службу, призовник умисно ухилився від призову на строкову військову службу, не зявившись у визначений час до Жидачівського районного військового комісаріату.

На досудовому розслідуванні кримінального провадження між сторонами кримінального провадження прокурором Жидачівського відділу Стрийської місцевої прокуратури Львівської області та підозрюваним 5 червня 2018 року було підписано угоду про визнання винуватості у скоєнні злочину передбаченого ст. 335 КК України, за змістом якої підозрюваний повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні та погодився на покарання у виді двох років обмеження волі зі звільненням від відбування покарання із встановленням іспитового строку в один рік.

26 червня 2018 р. Жидачівський районний суд Львівської області затвердив угоду, укладену між прокурором та підозрюваним та призначив узгоджене сторонами покарання у виді двох років обмеження волі, звільнивши від його відбування, якщо засуджений протягом одного року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обовязки.

На Львовщине судили призывника, который отказался проходить срочную военную службу. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Призывник в установленном порядке прошел медицинский осмотр в Жидачевском районном военном комиссариате Львовской области, и он признан годным к прохождению военной службы. 15.03.2018 года он получил повестку о прибытии на 10.05.2018 года в Жидачевский РВК для отправки на областной сборный пункт Львовского областного военного комиссариата, откуда в дальнейшем должен был отбыть для прохождения срочной военной службы в составе команды к / 65/93/04, которую последний получил под личную подпись.

Однако, не имея на то уважительных причин и правовых оснований на отсрочку от призыва на срочную военную службу, призывник умышленно уклонился от призыва на срочную военную службу, не появившись в определенное время к Жидачевский районный военный комиссариат.

На досудебном расследовании уголовного производства между сторонами уголовного производства прокурором Жидачевского отдела Стрыйской местной прокуратуры Львовской области и подозреваемым 5 июня 2018 года было подписано соглашение о признании виновности в совершении преступления предусмотренного ст. 335 УК Украины, по содержанию которой подозреваемый полностью признал свою виновность в указанном деянии и согласился на наказание в виде двух лет ограничения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

26 июня 2018 года Жидачевский районный суд Львовской области утвердил соглашение, заключенное между прокурором и подозреваемым и назначил согласованное сторонами наказание в виде двух лет ограничения свободы, освободив от его отбывания, если осужденный в течение одного года испытательного срока не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности.


А поділитися?Вам має сподобатись...