Підприємці нагріли руки на ремонті каналізації у Дрогобичі

logo


У Львові судитимуть двох підприємців-махінаторів, які привласнили майже півмільйона гривень під час реконструкції каналізаційних очисних споруд у Дрогобичі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

За процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №1 слідчі Сихівського відділу поліції, у супроводі оперативників Управління захисту економіки у Львівській області, завершили досудове розслідування стосовно директора львівського підприємства. Він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (заволодіння коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого у великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

З’ясувалось, що 39-річний бізнесмен вніс неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт щодо реконструкції вторинних відстійників на каналізаційних очисних спорудах у Дрогобичі. Це при тому, що фактично частину цих робіт виконано не було. Зловмисник завищив вартість виконаних підрядних робіт, ціна яких, згідно висновку судово-будівельної експертизи, становить понад 457 тис грн. Надалі, на підставі вказаних актів, 27.12.2017, комунальне підприємство перерахувало ТзОВ гроші, які директор-махінатор поклав собі у кишеню.

Крім цього, у кримінальному проваджені пред’явлено обвинувачення і 48-річному підприємцю з Дрогобича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (неналежне виконання службовою особою, своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування встановило, що між вказаною особою та комунальним підприємством Дрогобицької міської ради укладено договір щодо здійснення цією особою технічного нагляду за проведеними підприємством роботами. Проте службовець неналежно виконав покладені на нього обов’язки щодо здійснення технічного нагляду за будівництвом, відповідністю обсягів та якості виконаних робіт технічним умовам та стандартам, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму понад 457 тис грн.

Тепер за вчинене один із фігурантів може потрапити за ґрати на 8 років, а інший – на 5.

Вирок правопорушникам виноситиме Сихівський районний суд м. Львова.

Во Львове будут судить двух предпринимателей махинаторов, которые присвоили почти полмиллиона гривен при реконструкции канализационных очистных сооружений в Дрогобыче. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №1 следователи Сыховского отдела полиции в сопровождении оперативников Управления защиты экономики во Львовской области, завершили досудебное расследование в отношении директора львовского предприятия. Он обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины (завладение средствами путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенного в крупном размере) и ч.2 ст.366 УК Украины (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Выяснилось, что 39-летний бизнесмен внес ложные сведения в акт приемки выполненных строительных работ по реконструкции вторичных отстойников на канализационных очистных сооружениях в Дрогобыче. Это при том, что фактически часть этих работ выполнена не была. Злоумышленник завысил стоимость выполненных подрядных работ, цена которых, согласно заключению судебно-строительной экспертизы, составляет более 457 тыс грн. В дальнейшем, на основании указанных актов, 27.12.2017, коммунальное предприятие перечислило ООО деньги, которые директор-махинатор положил себе в карман.

Кроме этого, в уголовном деле предъявлено обвинение и 48-летнему предпринимателю из Дрогобыча по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины (ненадлежащее исполнение должностным лицом, своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование установило, что между указанным лицом и коммунальным предприятием Дрогобычского городского совета заключен договор об осуществлении данным лицом технического надзора за проводимыми предприятием работами. Однако служащий ненадлежаще выполнил возложенные на него обязанности по осуществлению технического надзора за строительством, соответствием объемов и качества выполненных работ техническим условиям и стандартам, что привело к завышению объемов выполненных работ на общую сумму более 457 тыс грн.

Теперь за содеянное один из фигурантов может попасть за решетку на 8 лет, а другой – на 5.

Приговор правонарушителям выносить Сыховский районный суд г. Львова.