Стало відомо, які спеціалісти найбільше заробляли на Львівщині

logo
161727_stalo_vidomo_jaki_specialisti_najbilshe_z.jpeg


02.01.2018, 16:28

зарплата, уровень, статистикаГоловне управління статистики у Львівській області опублікувало дані про заробітну плату у різних сферах економіки Львівщині у листопаді 2017-го.

Середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника у листопаді 2017 року становила 6673 грн. Порівняно з попереднім місяцем вона збільшилася на 0,8%, з листопадом 2016 року − на 40,7%. За одну відпрацьовану годину одному працівникові нараховано в середньому 44,41 грн. Рівень середньої заробітної плати у листопаді 2017 року перевищив державні соціальні стандарти у 2,1 раза (рівень мінімальної заробітної плати для працездатних осіб 3200 грн).

Найбільш оплачуваними у листопаді 2017 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (13555 грн.); з добування кам’яного та бурого вугілля (12375 грн.); лісового господарства та лісозаготівлі (11199 грн.); фінансової та страхової діяльності (11148 грн.); інформації та телекомунікацій (10246 грн.).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (4361 грн.), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (4366 грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4627 грн.).

Індекс реальної заробітної плати у Львівській області (з урахуванням зміни індексу споживчих цін) у листопаді 2017 року відносно жовтня 2017 року становив 99,7%, а відносно листопада 2016 року – 124,3%. За січень – листопад 2017 року порівняно з січнем – листопадом 2016 року реальна заробітна плата зросла на 23,6%.

Главное управление статистики во Львовской области опубликовало данные о заработной плате в различных сферах экономики Львовщиные в ноябре 2017-го.

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника в ноябре 2017 года составляла 6673 грн. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 0,8%, с ноябрем 2016 года – на 40,7%. За один отработанный час на одного работника начислено в среднем 44,41 грн. Уровень средней заработной платы в ноябре 2017 года превысил государственные социальные стандарты в 2,1 раза (уровень минимальной заработной платы для трудоспособных лиц 3200 грн.).

Наиболее оплачиваемыми в ноябре 2017 года были работники предприятий и организаций по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (13555 грн.) по добыче каменного и бурого угля (12375 грн.) лесного хозяйства и лесозаготовки (11199 грн.) финансовой и страховой деятельности (11148 грн.) информации и телекоммуникаций (10246 грн.).

Наименьший размер заработной платы зафиксирован у работников временного размещения и организации питания (4361 грн.), сферы административного и вспомогательного обслуживания (4366 грн.), здравоохранения и предоставления социальной помощи (4627 грн.).

Индекс реальной заработной платы во Львовской области (с учетом изменения индекса потребительских цен) в ноябре 2017 года относительно октября 2017-го составил 99,7%, а по отношению к ноябрю 2016 года – 124,3%. За январь – ноябрь 2017-го по сравнению с январем – ноябрем 2016 года реальная заработная плата выросла на 23,6%.


А поділитися?