Стало відомо, від яких злочинів найбільше потерпають на Львівщині

logo


Головне управління статистики у Львівській області розповіло про криміногенну ситуацію в регіоні у 2018 році.

Так, за повідомленням прокуратури упродовж 2018 року у Львівській області обліковано 25,8 тис. кримінальних правопорушень, що на 6,4% менше порівняно з 2017 роком. Із загальної кількості кримінальних проявів 35,1% – тяжкі та особливо тяжкі. Відносно попереднього року їх кількість зменшилася на 15,1%.

 У 2018 році домінували злочини проти власності (63,7%) та злочини проти життя та здоров’я особи (8,6%). Упродовж 2018 року зареєстровано 701 злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення (на 4,2% менше відносно 2017 року).

Унаслідок злочинних дій у 2018 році потерпіло 18,6 тис. осіб (на 7,6% менше, ніж у 2017 році), із числа яких 6,6 тис. – жінки. Найбільша кількість потерпілих – від крадіжок та грабежів (13,2 тис.) і від шахрайства (1,0 тис.).

У дорожньо-транспортних пригодах, за наслідками яких були відкриті кримінальні провадження, на території області постраждала 791 особа (на 8 осіб більше порівняно з 2017 роком), з яких 184 особи (23,3%) – загинуло.

 Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 328 осіб (на 4,1% більше, ніж у 2017 році), з яких 26 осіб – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 35 осіб – у результаті умисних вбивств.

Загальна кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, становила 5844, що на 1,8% більше, ніж у 2017 році. Серед них 24,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 64,6% мали незняту або непогашену судимість.

Главное управление статистики во Львовской области рассказало о криминогенной ситуации в регионе в 2018 году.

Так, по сообщению прокуратуры на протяжении 2018 года во Львовской области учтено 25,8 тыс. уголовных преступлений, что на 6,4% меньше по сравнению с 2017 годом. Из общего количества криминальных проявлений 35,1% – тяжкие и особо тяжкие. Относительно предыдущего года их количество уменьшилось на 15,1%.

В 2018 году доминировали преступления против собственности (63,7%) и преступления против жизни и здоровья человека (8,6%). В течение 2018-го зарегистрировано 701 преступление в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения (на 4,2% меньше относительно 2017 года).

В результате преступных действий в 2018 году пострадали 18,6 тыс. человек (на 7,6% меньше, чем в 2017 году), из числа которых 6,6 тыс. – женщины. Наибольшее количество пострадавших – от краж и грабежей (13,2 тыс.) и от мошенничества (1,0 тыс.).

В дорожно-транспортных происшествиях, по результатам которых были открыты уголовные производства, на территории области пострадал 791 человек (на 8 человек больше по сравнению с 2017 годом), из которых 184 человека (23,3%) – погибло.

Всего в результате преступных действий погибло 328 человек (на 4,1% больше, чем в 2017 году), из которых 26 человек – в результате нанесения умышленных тяжких телесных повреждений, 35 человек – в результате умышленных убийств.

Общее количество выявленных лиц, совершивших уголовные преступления, составляла 5844, что на 1,8% больше, чем в 2017 году. Среди них 24,4% ранее уже становились на преступный путь, из них 64,6% имели неснятую или непогашенную судимость.