Створення Національного парку “Бойківщина” тепер залежить від президента

logo


Створення НПП “Бойківщина” вийшло на фінішну пряму. Чекають лише Указу президента. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Міністерство екології та природних ресурсів України підготовило проект Указу Президента України “Про створення національного природного парку “Бойківщина” на підставі матеріалів, поданих департаментом екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

Проект Указу скеровано на погодження у Національну академію наук України, Державне агентство лісових ресурсів України та Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Нагадуємо, територія проектованого НПП “Бойківщина” вирізняється високим рівнем біотичного різноманіття та відіграє визначальну екостабілізаційну роль у межах головного Європейського вододілу в басейнах р.Стрий та р.Дністер. Окрім цього, на території Турківщини зосереджена низка пам’яток історії та архітектури етнографічного регіону Бойківщина, які можуть стати базовими осередками розвитку туристичного та рекреаційного використання.

До НПП “Бойківщина” увійдуть землі ДП “Боринське лісове господарство”, ДП “Турківське лісове господарство” ЛОУЛМГ та Турківського ЛГП ДЛГП “Галсільліс” загальною площею 12240 га.

Создание НПП “Бойкивщина” вышло на финишную прямую. Ждут только Указ президента. Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов Львовской ОГА.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины подготовило проект Указа Президента Украины “О создании национального природного парка “Бойкивщина” на основании материалов, представленных департаментом экологии и природных ресурсов Львовской облгосадминистрации.

Проект Указа направлен на согласование в Национальную академию наук Украины, Государственное агентство лесных ресурсов Украины и Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Напоминаем, территория проектируемого НПП “Бойковщина” отличается высоким уровнем биотического разнообразия и играет определяющую екостабилизацийну роль в рамках главного Европейского водораздела в бассейнах р.Стрый и Днестр. Кроме этого, на территории Турковщины сосредоточены ряд памятников истории и архитектуры этнографического региона Бойкивщина, которые могут стать базовыми ячейками развития туристического и рекреационного использования.

К НПП “Бойковщина” войдут земли ГП “Боринское лесное хозяйство”, ГП “Турковское лесное хозяйство” ЛОУЛМГ и Турковского ЛВП ДЛГП “Галсельлес” общей площадью 12240 га.