Суд відібрав у львівського товариства “Динамо” мисливські угіддя

logo


Військова прокуратура домоглась в суді повернення державі понад 10 тис га мисливських угідь в межах прикордонної смуги Львівщини, які були надані ГО “Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Західного регіону.

8 серпня 2018 року рішенням господарського суду м. Києва повністю задоволено позов прокуратури регіону до Львівської обласної ради, Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, громадської організації “Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” щодо законності надання та використання 10,2 тис га мисливських угідь.

Вказані ділянки знаходяться в межах прикордонної смуги уздовж державного кордону України з республікою Польща на території Львівської області.

Рішенням суду визнано незаконним та скасовано рішення Львівської облради від 9 жовтня 2012. Окрім того, визнано недійсним укладений на його підставі між Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та громадською організацією договір про умови ведення мисливського господарства на землях прикордонної смуги.

Суд, підтримавши законність позовних вимог прокуратури, визнав, що вказане рішення облради та укладений на його підставі договір було прийнято всупереч положенням законодавства. На землях оборони, у тому числі прикордонної смуги, заборонено здійснювати використання мисливських угідь.

Военная прокуратура добилась в суде возврата государству более 10 тыс га охотничьих угодий в пределах пограничной полосы Львовщины, которые были предоставлены ОО “Львовская областная организация физкультурно-спортивного общества “Динамо”. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

8 августа 2018 года решением хозяйственного суда. Киева полностью удовлетворил иск прокуратуры региона Львовского областного совета, Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, общественной организации “Львовская областная организация физкультурно-спортивного общества “Динамо” в отношении законности предоставления и использования 10,2 тыс га охотничьих угодий.

Указанные участки находятся в пределах пограничной полосы вдоль государственной границы Украины с республикой Польша на территории Львовской области.

Решением суда признано незаконным и отменено решение Львовского облсовета от 9 октября 2012 года. Кроме того, признано недействительным заключенный на его основании между Львовским областным управлением лесного и охотничьего хозяйства и общественной организацией договор об условиях ведения охотничьего хозяйства на землях пограничной полосы.

Суд, поддержав законность исковых требований прокуратуры, признал, что указанное решение облсовета и заключенный на его основании договор был принят вопреки положениям законодательства. На землях обороны, в том числе пограничной полосы, запрещено осуществлять использование охотничьих угодий.