У Львові адміністраторів ЦНАП одягнули у фірмовий одяг (фото)

logo


08.05.2018, 09:57

одежда, ЦНАПУ Львові для адміністраторів ЦНАП запровадили єдиний стиль одягу. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Адміністратори Центрів надання адміністративних послуг Львова мають спеціальний одяг. Як повідомили в департаменті адміністративних послуг Львівської міської ради, корпоративний стиль одягу для адміністраторів ЦНАП запровадили, щоб був єдиний стандарт ведення внутрішньої роботи.

“Важливо, щоб посадові особи органів місцевого самоврядування не лише розуміли закономірності соціально-економічних процесів, могли працювати з інформацією, прогнозувати результати діяльності свого підрозділу, вміли працювати з людьми, а й мали відповідний зовнішній вигляд. Спеціальний одяг адміністраторів ЦНАП дає змогу не лише успішно виконувати свої робочі функції, а й встановлювати відносини з людьми, позитивно впливати на них. Зовнішній вигляд свідчить про рівень їх ділової культури, надає їм упевненості в собі”, — розповіла директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

Во Львове для администраторов ЦНАП ввели единый стиль одежды. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Администраторы центров предоставления административных услуг Львова имеют специальную одежду. Как сообщили в департаменте административных услуг Львовского городского совета, корпоративный стиль одежды для администраторов ЦНАП ввели, чтобы был единый стандарт ведения внутренней работы.

“Важно, чтобы должностные лица органов местного самоуправления не только понимали закономерности социально-экономических процессов, могли работать с информацией, прогнозировать результаты деятельности своего подразделения, умели работать с людьми, но и имели соответствующий внешний вид. Специальная одежда администраторов ЦНАП позволяет не только успешно выполнять свои рабочие функции, но и устанавливать отношения с людьми, положительно влиять на них. Внешний вид свидетельствует об уровне их деловой культуры, придает им уверенности в себе”, – рассказала дирек ор департамента административных услуг Львовского городского совета Валентина Бартошик.