У Львові побудують новий транспортний вузол

logo
173564_u_lvovi_pobudujut_novij_transportnij_vuzo.jpeg


02.03.2018, 10:02

слушания, транспортный узелСьогодні, 2 березня відбудеться зустріч з головним архітектором проекту будівництва транспортного вузла у Львові, в районі Софіївка – вулиць Ю. Мушака, І. Свєнціцького, В. Стуса. Про це повідомляє відділ громадського партнерства Львівської міської ради.

Із 24 лютого 2018 року по 09 березня 2018 року триватиме громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення  детального плану території, обмеженої вул. Ю. Мушака, вул. І. Свєнціцького, вул. В. Стуса у м. Львові. В детальному плані території передбачена комплексна реконструкція, зокрема першочергові та перспективні заходи розвитку вуличної мережі в даному районі. Так, серед першочергових заходів планується розроблення транспортного вузла на вул. Ю.Мушака, вул. Дібровній рівні типу “кільце” з врахуванням хордової магістралі. А на перспективу – будівництво магістралі загальноміського значення безперервного руху, “хорди” та будівництво транспортної розвязки в двох рівнях: на перетині вул. “хорда” – вул. Стуса.

На цій території передбачений рух трамваю та автобуса по вулиці Стуса, а по проектованій “хорді” на перспективу – автобуса та тролейбуса.

Окрім того, планується благоустрій території: облаштування скверу в північній частині ділянки;  влаштування в ньому “острівків” відпочинку та дитячих; облаштування спортивного майданчику для загальних потреб кварталу та інше.

Проектом ДПТ охоплено територію, площею 4,0 га. Розрахунковий термін реалізації ДПТ –10 років, в тому числі 1-ша черга – 3-7 років.

Замовником даної містобудівної документації є управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради, розробником — ДП ДІПМ “Містопроект”.

2 березня 2018 року відбудеться зустріч з головним архітектором проекту. Місце проведення: великий сесійний зал Львівської міської ради (м. Львів, пл. Ринок,1). Початок о 17.00.

Сегодня, 2 марта состоится встреча с главным архитектором проекта строительства транспортного узла во Львове, в районе Софиевка – улиц Ю. Мушака, И. Свенцицкого, В. Стуса. Об этом сообщает отдел общественного партнерства Львовского городского совета.

С 24 февраля 2018-го по 9 марта 2018-го продлится общественное слушание по учету общественных интересов при разработке детального плана территории, ограниченной ул. Ю. Мушака, ул. И. Свенцицкого, ул. В. Стуса в г. Львове. В детальном плане территории предусмотрена комплексная реконструкция, в частности первоочередные и перспективные меры развития уличной сети в данном районе. Так, среди первоочередных мер планируется разработка транспортного узла на ул. Ю. Мушака, ул. Дубравной на уровне типа “кольцо” с учетом хордовой магистрали. А на перспективу – строительство магистрали общегородского значения непрерывного движения, “хорды” и строительство транспортной развязки в двух уровнях: на пересечении ул. “Хорда” – ул. Стуса.

На этой территории предусмотрено движение трамвая и автобуса по улице Стуса, а по проектируемой “хорде” на перспективу – автобуса и троллейбуса.

Кроме того, планируется благоустройство территории: обустройство сквера в северной части участка; устройства в нем “островков” отдыха и детских; обустройство спортивной площадки для общих нужд квартала и прочее.

Проектом ДПТ охвачено территорию, площадью 4,0 га. Расчетный срок реализации ДПТ – 10 лет, в том числе 1-я очередь – 3-7 лет.

Заказчиком данной градостроительной документации является управление архитектуры и урбанистики департамента градостроения Львовского городского совета, разработчиком – ДП ДИПМ “Мистопроект”.

2 марта 2018 года состоится встреча с главным архитектором проекта. Место проведения: большой сессионный зал Львовского городского совета (г. Львов, пл. Рынок, 1). Начало в 17.00.


А поділитися?