У Львові подешевшало централізоване водопостачання

logo
149327_u_lvovi_podeshevshalo_centralizovane_vodo.jpeg


10.11.2017, 15:09

Львовводоканал, тарифы, водоснабжение, водоотведениеНКДРЕКП зменшила тарифи на воду для “Львівводоканалу”, виключивши з них вартість послуги на обслуговування вузлів обліку. Про це повідомляє прес-служба ЛМКП “Львівводоканал”. 

2 листопада 2017 року відбулося засідання Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у формі відкритого слухання, на якому були ухвалені рішення:

встановити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення: Львівському міському комунальному підприємству “Львівводоканал” (Постанова НКРЕКП від 02.11.2016 №1343 “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141” ).
встановити тарифи на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (Постанова НКРЕКП від 02.11.2017 №1344 “Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868”).

У вказаних Постановах НКРЕКП були враховані вимоги: Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, зокрема, в частині виключення зі структури тарифів витрат на встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного та розподільного обліку теплової енергії та води.

Тарифи вступають в дію на наступний день після офіційного опублікування в газеті “Урядовий кур’єр”, але не раніше ніж через 14 днів з дати оголошення.

Діючі тарифи та скореговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (вказані з ПДВ)

Категорії споживачів/

Споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері водопостачання та водовідведення (багатоквартирні будинки)

Споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері водопостачання та водовідведення

Споживачі – ліцензіати з централізованого водопостачання та водовідведення (оптові споживачі)

Тариф

Централізоване водопостачання

Діючий тариф

8,87

7,70

3,58

Скорегований тариф

8,52

7,69

3,58

Рівень падіння, %

-3,95%

-0,13%

0%

Централізоване водовідведення

Діючий тариф

4,55

4,10

0,86

Скорегований тариф

4,43

4,10

0,86

Рівень падіння, %

-2,64%

0%

0%

Водоспоживання

Діючий тариф

13,42

11,80

4,44

(Разом водопостачання та водовідведення)

Скорегований тариф

12,95

11,79

4,44

Рівень падіння, %

-3,5%

-0,08%

0%НКДРЕКП уменьшила тарифы на воду для “Львовводоканала”, исключив из них стоимость услуги по обслуживанию узлов учета. Об этом сообщает пресс-служба ЛГКП “Львовводоканал”. 

2 ноября 2017 года состоялось заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в форме открытого слушания, на котором были приняты решения:

установить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение: ЛГКП “Львовводоканал” (Постановление НКРЭКУ от 02.11.2016 №1343 “О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 № 1141”).
установить тарифы на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) (Постановление НКРЭКУ от 02.11.2017 №1344 “О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 26 ноября 2015 № 2868”).

В указанных Постановлениях НКРЭКУ были учтены требования: Закона Украины “О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения”, в частности, в части исключения из структуры тарифов затрат на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого и распределительного учета тепловой энергии и воды.

Тарифы вступают в силу на следующий день после официального опубликования в газете “Урядовый курьер”, но не ранее чем через 14 дней с даты объявления.

Действующие и скорректированные тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению (указаны с НДС)

Категории потребителей/

Потребители, не являющиеся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения (многоквартирные дома)

Потребители, не являющиеся субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения и водоотведения

Потребители – лицензиаты по централизованному водоснабжению и водоотведению (оптовые потребители)

Тариф

Централизованное водоснабжение

Действующий тариф

8,87

7,70

3,58

Скорректированный тариф

8,52

7,69

3,58

Уровенть падения, %

-3,95%

-0,13%

0%

Централизованное водоснабжение

Действующий тариф

4,55

4,10

0,86

Скорректированный тариф

4,43

4,10

0,86

Уровень падения, %

-2,64%

0%

0%

Водопотребление

Действующий тариф

13,42

11,80

4,44

(Вместе водоснабжение и водоотведение)

Скорректированный тариф

12,95

11,79

4,44

Уровень падения, %

-3,5%

-0,08%

0%
А поділитися?