У Львові пропонують провести інвентаризацію ЖЕКів

logo


Комісія законності рекомендує провести інвентаризацію приміщень колишніх ЖЕКів. Про це повідомляє інформаційний портал депутатів Львівської міської ради.

Триває процес реформування житлово-комунального господарства. З метою вдосконалення структури управління житловим господарством у Львові, підвищення ефективності обслуговування житлових будинків у місті, утворюється управлінська компанія. Також у всіх районах діятимуть її філії. Для цього проводиться процес припинення діяльності Львівських комунальних підприємств.

Голова комісії Юлія Гвоздович пропонує у зв’язку з тим, що ЛКП припиняють свою діяльність, приєднуючись до одного великого комунального підприємства, яке буде виконувати функції управлінської компанії, провести інвентаризацію всіх приміщень колишніх ЖЕКів.

“Після ретельного вивчення цього питання, потрібно по можливості  змінити цільове призначення тих приміщень, що пустують, щоб вони використовувались на користь громади.  Наприклад, колишнє ЛКП “За замком” на вул. Польовій, 29 А можна частково реорганізувати під громадський простір і проводити там заняття для дітей”.

Комиссия законности рекомендует провести инвентаризацию помещений бывших ЖЭКов. Об этом сообщает информационный портал депутатов Львовского городского совета.

Продолжается процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В целях совершенствования структуры управления жилищным хозяйством во Львове, повышения эффективности обслуживания жилых домов в городе образуется управляющая компания. Также во всех районах будут действовать ее филиалы. Для этого проводится процесс прекращения деятельности Львовских коммунальных предприятий.

Председатель комиссии Юлия Гвоздович предлагает в связи с тем, что ЛКП прекращают свою деятельность, присоединяясь к одному большому коммунального предприятия, которое будет выполнять функции управляющей компании, провести инвентаризацию всех помещений бывших ЖЭКов.

“После тщательного изучения этого вопроса, нужно по возможности изменить целевое назначение тех помещений, пустующих чтобы они использовались в интересах общества. Например, бывшее ЛКП “За замком” на ул. Полевой, 29 А можно частично реорганизовать под общественное пространство и проводить там занятия для детей”.