У Львові просять створити дорожне кільце

logo


Створити дорожнє кільце на перехресті вулиць Виговського та Любінської – така петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій. 

На думку автора петиції Андріана Ядлося, будівництво кільця має великі переваги над звичайним перехрестям:

Підвищена безпека руху. Досягається зниженням швидкості при наближенні до перехрестя. ДТП через нижчу швидкість мають менш важкі наслідки, але їх кількість дещо більша в порівнянні з простим перетином.
Пропускна спроможність. Пропускна спроможність (в визначених діапазонах) вища ніж звичного перехрестя з світлофорами, тому що немає фази “червоний для всіх”.
Час очікування. Час очікування порівняно з простими перехрестями нижчий, оскільки кругове перехрестя зазвичай не має світлофорів і не потрібно чекати зеленого світла.
Кількість шляхів, що з’єднує перехрестя. В той час коли сигнальна схема світлофорів у перехрестя з більш ніж 4 гілками дуже складна, число можливих гілок кругового перехрестя залежить тільки від його діаметра.
Інші переваги. Додатковими перевагами є кращий екологічний баланс (нижчий рівень шуму, менше вихлопних газів від машин, що очікують) і зменшення затрат на утримання (немає світлофорів). Щоправда існують кругові перехрестя обладнані світлофорами, як правило багаторядні.

Станом на 16 травня петицію підписали 32 особи з 500 необхідних.

Создать дорожное кольцо на перекрестке улиц Выговского и Любинской – такая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций. 

По мнению автора петиции Андриана Ядлося, строительство кольца имеет большие преимущества над обычным перекрестком:

Повышенная безопасность движения. Достигается снижением скорости при приближении к перекрестку. ДТП из-за низкой скорости имеют менее тяжелые последствия, но их количество несколько больше по сравнению с простым сечением.
Пропускная способность. Пропускная способность (в определенных диапазонах) выше, чем у привычного перекрестка со светофорами, потому что нет фазы “красный для всех”.
Время ожидания. Время ожидания по сравнению с простыми перекрестками ниже, поскольку круговой перекрёсток обычно не имеет светофоров и не нужно ждать зеленого света.
Количество путей, соединяющий перекресток. В то время как сигнальная схема светофоров у перекрестка с более чем 4 ветвями очень сложная, число возможных ветвей кругового перекрестка зависит только от его диаметра.
Другие преимущества. Дополнительными преимуществами лучший экологический баланс (низкий уровень шума, меньше выхлопных газов от машин, ожидающих) и уменьшение затрат на содержание (нет светофоров). Правда существуют круговые перекрестки оборудованы светофорами, как правило многорядные.

Состоянию на 16 мая петицию подписали 32 человека из 500 необходимых.