У Львові відновлять знесену віллу Ярославенка

logo


19.12.2017, 13:27

вилла Ярославенко, судСуд зобов’язав забудовника відновити знесену пам’ятку історії – віллу Ярославенка у Львові. Про це повідомляє Dailylviv. 

Сихівський райсуд Львова відмовив у визнанні мирової угоди між Львівською міською радою і президентом будівельної корпорації “Ріел” Ростиславом Мельником. Угодою передбачалося замість зруйнованої пам’ятки історії – будинку, де розміщувалася музична студія імені композитора Ярослава Ярославенка, будівництво багатоквартирного житлового будинку. І хоча за угодою забудовник обіцяв вбудувати в багатоверхівку музичну студію, творчі майстерні і дахову котельню, цей план не був погоджений, повідомляє прес-служба суду.

“11 грудня суддя Сихівського районного суду Львова О.М. Бойко відмовила у визнанні мирової угоди між Львівською міською радою і Мельником Ростиславом Леонідовичем (президентом будівельної корпорації “Ріел”) в процесі виконання рішення суду від 11 лютого 2014 року. Адже умовами зазначеної мирової угоди передбачено не відновлення зруйнованої пам’ятки історії у відповідності до визначеного рішенням суду проекту, а здійснення забудови земельної ділянки багатоквартирним будинком, у складі якого передбачено музичну студію ім. Я. Ярославенка. Відтак, укладеною мировою угодою по суті не врегульовується спір між сторонами щодо його предмету”, – йдеться в рішенні суду.

Відповідно до рішення Сихівського районного суду Львова від 11 лютого 2014 року Ростислава Мельника зобов’язано відновити за власний рахунок зруйновану пам’ятку історії – будинок №30 на вулиці Ярославенка у Львові, та відтворити її до первісного вигляду. В цій частині рішення суду набрало законної сили та було звернуто до виконання.

Довідка SQ. 1982 року будинок композитора на вулиці Ярославенка, 30 рішенням Львівського облвиконкому віднесений до переліку пам’яток історії міста. Проте 2 вересня 2008 року Львівською міською радою було прийнято рішення “Про проектування громадянином Мельником багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями і автостоянками на вулиці Ярославенка, 30 зі зносом будинку”, після чого пам’ятку було знищено. Руйнування пам’ятки спричинило обурення львівської громади, проте лише через п’ять років після знищення – 13 лютого 2014 року – Сихівський районний суд Львова зобов’язав власника відбудувати пам’ятку відповідно до проектно-кошторисної документації на відновлення зруйнованого будинку.

Суд обязал застройщика восстановить снесенный памятник истории – виллу Ярославенко во Львове. Об этом сообщает Dailylviv. 

Сыховский райсуд Львова отказал в признании мирового соглашения между Львовским городским советом и президентом строительной корпорации “Риэл” Ростиславом Мельником. Соглашением предусматривалось вместо разрушенного памятника истории – здания, где размещалась музыкальная студия имени композитора Ярослава Ярославенко, строительство многоквартирного жилого дома. И хотя по соглашению застройщик обещал встроить в многоэтажку музыкальную студию, творческие мастерские и кровельную котельную, этот план не был согласован, сообщает пресс-служба суда.

“11 декабря судья Сыховского районного суда Львова О. Бойко отказала в признании мирового соглашения между Львовским городским советом и Мельником Ростиславом Леонидовичем (президентом строительной корпорации” Риэл”) в процессе исполнения решения суда от 11 февраля 2014 года. Ведь условиями указанного мирового соглашения предусмотрено не восстановление разрушенного памятника истории в соответствии с определенным решением суда проекта, а осуществление застройки земельного участка многоквартирным домом, в составе которого предусмотрена музыкальная студия им. Я. Ярославенко. Следовательно, заключенным мировым соглашением по существу не регулируется спор между сторонами по его предмету”, – говорится в решении суда.

Согласно решению Сыховского районного суда Львова от 11 февраля 2014 года Ростислава Мельника обязали восстановить за свой счет разрушенный памятник истории – дом №30 на улице Ярославенко во Львове в первоначальном виде. В этой части решение суда вступило в законную силу и было обращено к исполнению.

Справка SQ. В 1982 году здание композитора на улице Ярославенко, 30 решением Львовского облисполкома внесено в перечень памятников истории города. Однако 2 сентября 2008 года Львовским городским советом было принято решение “О проектировании гражданином Мельником многоквартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями и автостоянками на улице Ярославенко, 30 со сносом дома”, после чего памятник был уничтожен. Разрушение памятника вызвало возмущение львовской громады, но только через пять лет после уничтожения – 13 февраля 2014 года – Сыховский районный суд Львова обязал владельца восстановить памятник в соответствии с проектно-сметной документации на восстановление разрушенного дома.