У Львові засудили інженера “Укрзалізниці”

logo


У Львові засудили інженера “Енергозбуту” ПАТ “Укрзалізниця” за хабарництво. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Нагадаємо, жінку, що працювала на посаді інженера 1 категорії Львівського лінійного відділу ВСП “Львівське регіональне відділення” філії “Енергозбут” ПАТ “Укрзалізниця”, вимагала від підприємця хабара за зменшення величини споживаної ним електроенергії.

Як зазначається у рішенні суду, 30 січня 2018 року приватний підприємець у телефонному режимі подала звітність за січень 2018 року стосовно використаної ФОП електричної енергії за адресою: м. Львів, вул. Джерельна, 65. На це обвинувачена висунула вимогу крім суми за використану електроенергію сплатити за перевищення договірної величини споживання електричної енергії на суму 28 904 грн. Проте, за винагороду в розмірі 15 000 грн. вона може приховати справжній обсяг спожитої електричної енергії. 1 лютого 2019=8 року підприємець передала хабарниці зазначену суму, яку остання помістила у шухляду свого робочого столу.

Ця сума була виявлена та вилучена в повному обсязі 1 лютого 2018 року під час проведення обшуку в її службовому кабінеті № 21, що знаходиться у приміщенні Львівського лінійного відділу ВСП “Львівського регіонального відділення” філії “Енергозбут” ПАТ “Укрзалізниця”.

29 березня 2018 року між прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону та обвинуваченою була укладена угода про визнання винуватості. За умовами угоди обвинувачена повністю визнала свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, та погодилася на призначення їй покарання у виді штрафу в розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн., з позбавленням права обіймати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків строком на 1 рік 6 місяців.

10 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Львова затвердив укладену угоду та призначив узгоджене сторонами покарання. Також засуджена має сплатити в доход держави 3714,00 грн. та 2476,00 грн. за проведення експертиз.

Речовий доказ по справі – 15 000 грн. – передані у власність держави.

Во Львове осудили инженера “Энергосбыта” ПАО “Укрзализныця” за взяточничество. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений. 

Напомним, женщину, которая работала в должности инженера 1 категории Львовского линейного отдела ВСП “Львовское региональное отделение” филиала “Энергосбыт” ПАО “Укрзализныця”, требовала от предпринимателя взятку за уменьшение величины потребляемой им электроэнергии.

Как отмечается в решении суда, 30 января 2018 года частный предприниматель в телефонном режиме подала отчетность за январь 2018 года относительно использованной ФЛП электрической энергии по адресу: г. Львов, ул. Родниковая, 65. На это обвиняемая потребовала кроме суммы за использованную электроэнергию оплатить превышение договорной величины потребления электрической энергии на сумму 28 904 грн. Однако за вознаграждение в размере 15 000 грн. она пообещала скрыть настоящий объем потребленной электрической энергии. 1 февраля 2018 года предприниматель передала взяточнице указанную сумму, которую последняя поместила в ящик своего рабочего стола.

Эта сумма была обнаружена и изъята в полном объеме 1 февраля 2018 года во время проведения обыска в ее служебном кабинете № 21, что находится в помещении Львовского линейного отдела ВСП “Львовского регионального отделения” филиала “Энергосбыт” ПАО “Укрзализныця”.

29 марта 2018 года между прокурором военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности. По условиям соглашения обвиняемая полностью признала свою виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины, и согласилась на назначение ей наказания в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн., с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 1 год 6 месяцев.

10 августа 2018 года Шевченковский районный суд Львова утвердил заключенное соглашение и назначил согласованное сторонами наказания. Также осужденная должна выплатить в доход государства 3714,00 грн. и 2476,00 грн. за проведение экспертиз.

Вещественные доказательства – 15000 грн. – переданы в собственность государства.