У Львові затвердили Етичний кодекс посадовця

logo


У Львівській міськраді затвердили Кодекс етичної поведінки посадовців. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів мерії, її установ, організацій та комунальних підприємств. Проєкт поданий на розгляд повторно — після відкритих громадських обговорень та з урахуванням усіх проговорених і погоджених пропозицій. За словами міського голови Львова Андрія Садового, більшість міст в Україні такого документу не мають.

“Цей кодекс був розроблений робочою групою, куди входили представники громадських організацій та сфери бізнесу, охочі мешканці та працівники міськради. Кодекс охоплює 3 частини: стандарти поведінки, права працівників та неприйнятна поведінка”, — зазначила спеціалістка сектору з питань доброчесності і запобігання корупції ЛМР Уляна Федорович.

За її словами, до створення проєкту кодексу були залучені докторка наук з державного управління, професорка Марія Рудакевич, а також міжнародний експерт із питань запобігання корупції організації “Governance and Integrity” Франс Гередтс. Він отримав позитивні відгуки від експертів громадської організації Центр “Ейдос”.

Ознайомитись із прийнятим кодексом можна у вкладенні. 

Во Львовском горсовете утвердили Кодекс этического поведения чиновников. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение об утверждении Кодекса этического поведения должностных лиц и работников исполнительных органов мэрии, ее учреждений, организаций и коммунальных предприятий. Проект представлен на рассмотрение повторно – после открытых общественных обсуждений и с учетом всех оговоренных и согласованных предложений. По словам городского головы Львова Андрея Садового, большинство городов в Украине такого документа не имеют.

“Этот кодекс был разработан рабочей группой, куда входили представители общественных организаций и сферы бизнеса, желающие жители и работники горсовета. Кодекс охватывает 3 части: стандарты поведения, права работников и неприемлемое поведение”, – отметила специалистка сектора по вопросам добродетели и предотвращению коррупции ЛГС Ульяна Федорович.

По ее словам, к созданию проекту кодекса были привлечены докторша наук по государственному управлению, профессор Мария Рудакевич, а также международный эксперт по вопросам предотвращения коррупции организации “Governance and Integrity” Франс Гередтс. Он получил положительные отзывы экспертов общественной организации Центр “Эйдос”.

Ознакомиться с принятым кодексом можно во вложении.