У Львові збудують три школи

logo


У районі “Під Голоском” проведуть інженерні мережі, облаштують дороги та збудуть навчальні заклади. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Виконавчий комітет міськради розглянув питання, яке ставили перед мерією мешканці району “Під Голоском”. У результаті обговорень вирішили зобов’язати забудовників, які споруджують будинки на вул. Малоголосківській та поряд, провести в житловий квартал інженерні мережі та облаштувати дороги й парки, також визначили земельні ділянки, на яких будуть збудовані школи та садочки.

Як зазначила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, попередньо відбулося три зустрічі з мешканцями вул. Малоголосківської та району, забудовниками і посадовцями. Розглянули, зокрема, три запитання: будівництво доріг, облаштування інженерних мереж та спорудження навчальних закладів, парків і скверів. Таким чином, забудовників, дотичних до будівництва у районі, зобов’язали спорудити певні ділянки дороги і провести інженерні мережі. Окрім того, у кварталі буде збудовано 3 школи, 7 садочків, парк, стадіон, спортивний комплекс, поліклініку та Центр розвитку дитини.

За словами посадовиці, першочергово забудовники прокладатимуть інженерні мережі, опісля — почнуть виконувати роботи щодо будівництва доріг.

“Є карта, відповідно до якої кожен забудовник має певну ділянку дороги, яку він має облаштувати. Питання мешканців було в тому, щоб був виїзд на вул. Під Голоском. Дві частини дороги вже є зроблені якісно, ними передбачено рух транспорту в обидва боки, щоб був виїзд на Варшавську і не було заторів. Також заплановане будівництво автодором великої магістралі. На проектування цієї дороги з бюджету міста буде виділено 3,2 млн грн. Маю надію, що цього року ми почнемо її проектування. Усі інші дороги, за словами забудовників, почнуть робити вже цього року”, — зазначила Ірина Маруняк.

Вона також додала, що угоду щодо інженерних мереж укладено між чотирма девелоперськими компаніями: Lev Development, “Плюс Інвест Девелопмент”, MS Імперіал та “Рідна садиба”. Згідно зі своїми зобов’язаннями, вони проводитимуть ремонт та облаштування інженерних мереж — каналізації та водопроводу. Також потрібно замінити колектор.

Зі слів заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної, станом на сьогодні в районі завершено будівництво дві секції дошкільного навчального закладу, виконуються будівельні роботи щодо облаштування третьої. Загалом будівельні роботи будуть завершені до кінця 2019 року, а всі внутрішні роботи і мережі та благоустрій території — до кінця 2020 року.

В районе “Под Голоском” проведут инженерные сети, обустроят дороги и построят учебные заведения. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Исполнительный комитет горсовета рассмотрел вопрос, который ставили перед мэрией жители района “Под Голоском”. В результате обсуждений решили обязать застройщиков, которые строят дома на ул. Малоголосковская и рядом, провести в жилой квартал инженерные сети и обустроить дороги и парки, также определили земельные участки, на которых будут построены школы и садики.

Как отметила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, предварительно состоялось три встречи с жителями ул. Малоголосковская и района, застройщиками и чиновниками. Рассмотрели, в частности, три вопроса: строительство дорог, обустройство инженерных сетей и сооружение учебных заведений, парков и скверов. Таким образом, застройщиков, касающихся строительства в районе, обязали построить определенные участки дороги и провести инженерные сети. Кроме того, в квартале будет построено 3 школы, 7 садов, парк, стадион, спортивный комплекс, поликлиника и Центр развития ребенка.

По словам чиновницы, в первую очередь настройщики будут прокладывать инженерные сети, после – начнут выполнять работы по строительству дорог.

“Есть карта, согласно которой каждый застройщик имеет определенный участок дороги, который он обустроит. Вопрос жителей был в том, чтобы был выезд на ул. Под Голоском. Две части дороги уже сделаны качественно, ими предусмотрено движение транспорта в обе стороны, чтобы был выезд на Варшавскую и не было пробок. Также запланировано строительство автодором большой магистрали. на проектирование этой дороги из бюджета города будет выделено 3200000 грн. Надеюсь, что в этом году мы начнем ее проектирования. Все остальные дороги, по словам застройщиков, начнут делать уже в этом году”, – отметила Ирина Маруняк.

Она также добавила, что соглашение по инженерных сетей заключено между четырьмя девелоперскими компаниями: Lev Development, “Плюс Инвест Девелопмент”, MS Империал и “Родная усадьба”. В соответствии со своими обязательствами, они будут проводить ремонт и обустройство инженерных сетей – канализации и водопровода. Также нужно заменить коллектор.

По словам заместителя городского головы по гуманитарным вопросам Галины Сличной, на сегодня в районе завершено строительство двух секций дошкольного учебного заведения, выполняются строительные работы по обустройству третьей. В целом, строительные работы будут завершены до конца 2019 года, а все внутренние работы и сети и благоустройство территории – до конца 2020 года.