У міськраді назвали приватні садочки та школи, які фінансуються з міського бюджету

logo


21.12.2017, 15:45

частные детсады, школы, городской бюджетУ міськраді назвали приватні навчальні заклади, які отримують допомогу з міського бюджету. Розмір фінансової підтримки залежить від кількості учнів-вихованців, які навчаються в навчальному закладі, і був затверджений рішеннями виконкому. Загалом у програмі бере участь 11 приватних шкіл і садочків. Про це повідомила Зоряна Довганик, начальник управління освіти Львівської міської ради, інформує прес-служба міськради.

“Сесія Львівської міської ради ухвалила Програму підтримки приватних навчальних закладів. І, власне, в межах реалізації цієї програми надається фінансова підтримка в розмірі 30% від вартості утримання учня в школі або садочку. На участь у цій програмі подалось 11 приватних шкіл і садочків. Розмір фінансової підтримки залежав від кількості учнів-вихованців, які навчаються в навчальному закладі, і був затверджений рішеннями виконкому”, – зазначила Зоряна Довганик, начальник управління освіти Львівської міської ради.

Перелік навчальних закладів м. Львова приватної форми власності, яким надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету м. Львова:

Приватне підприємство дошкільний навчальний заклад “Золотий ключик”
Приватний навчально-виховний комплекс “Школа-гімназія”
Товариство з обмеженою відповідальністю “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів “Креативна міжнародна дитяча школа”
Приватна середня загальноосвітня школа-гімназія “Відродження”
Приватна християнська школа “Перлина”
Приватний навчально-виховний комплекс “Садок-школа-ліцей “Еколенд”
Приватний середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс “Живе слово”
Львівська українська приватна гімназія
Приватний навчально-виховний комплекс “Школа-гімназія святої Софії”
Приватне підприємство “Ерудит”
Середня загальноосвітня початкова приватна школа “Альфа”

В горсовете назвали частные учебные заведения, которые получают финансирование из городского бюджета. Размер финансовой поддержки зависит от количества учеников-воспитанников, обучающихся в учебном заведении, и был утвержден решениями исполкома. Всего в программе участвует 11 частных школ и садиков. Об этом сообщила Зоряна Довганик, начальник управления образования Львовского городского совета, сообщает пресс-служба горсовета.

“Сессия Львовского городского совета приняла Программу поддержки частных учебных заведений. И, собственно, в рамках реализации этой программы предоставляется финансовая поддержка в размере 30% от стоимости содержания ученика в школе или саду. На участие в этой программе подали 11 частных школ и садиков. Размер финансовой поддержки зависел от количества учеников-воспитанников, обучающихся в учебном заведении, и был утвержден решениями исполкома”, – отметила Зоряна Довганик, начальник управления образования Львовского городского совета.

Перечень учебных заведений. Львова частной формы собственности, которым оказывается финансовая поддержка за счет средств городского бюджета Львова:

Частное предприятие дошкольное учебное заведение “Золотой ключик”
Частный учебно-воспитательный комплекс “Школа-гимназия”
Общество с ограниченной ответственностью “Специализированная школа I-III ступеней “Креативная международная детская школа”
Частная средняя общеобразовательная школа-гимназия “Возрождение”
Частная христианская школа “Жемчужина”
Частный учебно-воспитательный комплекс “Садок-школа-лицей “Эколенд”
Частный средний общеобразовательный учебно-воспитательный комплекс “Живое слово”
Львовская украинская частная гимназия
Частный учебно-воспитательный комплекс “Школа-гимназия святой Софии”
Частное предприятие “Эрудит”
Средняя общеобразовательная начальная частная школа “Альфа”